Nikkenren/Yêu cầu cải tiến phương pháp đánh giá toàn diện như đánh giá theo từng bước thay vì đánh giá tập trung vào đề xuất kỹ thuật

Nikkenren/Yêu cầu cải tiến phương pháp đánh giá toàn diện như đánh giá theo từng bước thay vì đánh giá tập trung vào đề xuất kỹ thuật

  Liên đoàn các nhà thầu xây dựng Nhật Bản (Nikkenren, do Yoichi Miyamoto làm chủ tịch) đang kêu gọi các tổ chức đấu thầu công sử dụng phương pháp đánh giá toàn diện, chú trọng hơn vào đánh giá kỹ thuật. Chúng tôi coi tình hình hiện tại là có vấn đề, khi không có sự khác biệt về điểm đánh giá của các đề xuất kỹ thuật và kết quả là nhà thầu trúng thầu được xác định thông qua cạnh tranh về giá. Chúng tôi yêu cầu các đề xuất kỹ thuật phải được đưa ra theo các chủ đề phù hợp hơn với nội dung và đặc điểm của công trình xây dựng và năng lực kỹ thuật phải được đánh giá một cách phù hợp. Sau khi thiết lập và đánh giá kỹ lưỡng các chủ đề tạo ra sự khác biệt đáng kể, chúng tôi đang kêu gọi cải tiến phương pháp đánh giá toàn diện, chẳng hạn như đưa ra các điểm đánh giá giá dần dần bên cạnh phương pháp bổ sung để đánh giá giá.

  Theo một cuộc khảo sát của Nikkenren, 82% trong số 79 công trình kỹ thuật dân dụng nói chung dưới sự kiểm soát trực tiếp của họ (đủ điều kiện của WTO, đường và sông) được đấu thầu vào năm 2022 có các nhà thầu trả thấp hơn giá tiêu chuẩn khảo sát.

  Ở mức 40%, nhiều nhà thầu giành được vị trí đầu tiên trong đánh giá đề xuất kỹ thuật và nhà thầu thành công được xác định thông qua cạnh tranh về giá. Nhìn vào bảng phân tích 32 hồ sơ dự thầu có vị trí đầu tiên trong đánh giá đề xuất kỹ thuật, có 15 hồ sơ dự thầu với hai công ty, chín hồ sơ dự thầu với ba hoặc bốn công ty và tám hồ sơ dự thầu với năm công ty trở lên.

  Trước tình hình hiện tại, Nikkenren sẽ kêu gọi thiết lập các chủ đề đề xuất kỹ thuật để tránh bị ràng buộc ở vị trí đầu tiên và giới thiệu các điểm đánh giá giá dần dần tại cuộc họp trao đổi ý kiến ​​với các tổ chức trật tự công cộng trên toàn quốc sẽ được tổ chức vào giữa tháng 6.

  Về điểm đánh giá phân loại, điểm đánh giá giống nhau được quy định cho một khoảng giá dự thầu nhất định. Điều này sẽ cho phép các nhà thầu ước tính mức giá gần với giá tiêu chuẩn khảo sát, dẫn đến cải thiện tình trạng người đấu thầu thành công được xác định thông qua cạnh tranh về giá. Để dễ dàng hơn cho việc đánh giá các đề xuất kỹ thuật nhằm tác động đến quyết định của nhà thầu trúng thầu.

  Khi đặt "nâng cao năng suất" làm chủ đề đề xuất kỹ thuật, chúng tôi yêu cầu đặt chủ đề cụ thể hơn. Những nỗ lực nhằm nâng cao năng suất có thể khác nhau về thực đơn và mức độ tùy thuộc vào chi phí liên quan. Để có thể đưa ra những đề xuất chính xác hơn theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi yêu cầu các chỉ số đánh giá khách quan và làm rõ mức độ yêu cầu.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline