Nhật Bản phê duyệt kế hoạch lắp đặt tuabin cảng

Nhật Bản phê duyệt kế hoạch lắp đặt tuabin cảng

  Nhật Bản phê duyệt kế hoạch lắp đặt tuabin cảng
  ClassNK ủng hộ đề xuất chuyển đổi tàu giàn tự nâng thành cấu trúc đặt trên phao bán phụ

  ClassNK đã ban hành phê duyệt về nguyên tắc (AiP) cho kế hoạch chuyển đổi của tàu giàn tự nâng (SEP) cỡ trung bình (trong hình) để lắp đặt tuabin gió lớn trên một phao bán ngầm tại cảng.

  Dự án được hợp tác phát triển bởi TOA Corporation (TOA), Nihon Shipyard (NSY) và Japan Marine United Corporation (JMU).

  Dự án này liên quan đến một thiết bị nổi bán ngầm do JMU phát triển và một tuabin lớn sẽ được lắp đặt trên tàu SEP đã hoán cải.

  Như một giải pháp cho tình trạng thiếu các cơ sở cảng hiện nay để lắp đặt tua-bin gió lớn trên nền móng tại các cảng ở Nhật Bản, TOA, NSY và JMU đã cùng nhau nghiên cứu và phát triển một phương pháp chuyển đổi một tàu SEP cỡ trung bình để sử dụng như một jacked-up cần cẩu cao trong một cảng.

  Nghiên cứu & Phát triển chung của ba bên dựa trên tàu SEP (được trang bị cần cẩu 1.250 tấn) đang được xây dựng tại nhà máy đóng tàu JMU và được đồng sở hữu bởi hai công ty bao gồm tập đoàn TOA sau khi giao hàng.

  SEP được chuyển đổi sẽ cho phép lắp đặt các tua-bin gió lớn ngay cả tại các cảng không có đủ cơ sở vật chất và dự kiến sẽ thúc đẩy việc mở rộng phát điện gió nổi ngoài khơi bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn cảng cơ sở hơn.

  ClassNK đã tiến hành đánh giá kế hoạch chuyển đổi được xây dựng chung phù hợp với Phần O của Quy tắc Khảo sát và Đóng tàu thép và ban hành AiP để xác minh sự phù hợp với các yêu cầu quy định.

  ClassNK sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến tiên tiến nhằm áp dụng rộng rãi hơn việc phát điện gió ngoài khơi với tư cách là cơ quan chứng nhận và đóng góp vào quá trình khử cacbon của xã hội.

  Zalo
  Hotline