Nhật Bản: LUẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG ĐẤT CÓ HIỆU LỰC NHƯNG MẤT QUYỀN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN MUA ĐẤT

Nhật Bản: LUẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG ĐẤT CÓ HIỆU LỰC NHƯNG MẤT QUYỀN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN MUA ĐẤT

  LUẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG ĐẤT CÓ HIỆU LỰC NHƯNG MẤT QUYỀN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN MUA ĐẤT


  Nhật Bản: Một luật mới có hiệu lực vào tháng 9 cho phép chính phủ quốc gia có quyền tra cứu tên, địa chỉ và quốc tịch của các chủ đất gần các địa điểm nhạy cảm, chẳng hạn như căn cứ quân sự và các đảo xa. Tuy nhiên, luật này không trao cho chính phủ bất kỳ quyền hạn nào để hạn chế hoặc cấm mua hoặc sở hữu đất của các pháp nhân nước ngoài.

  Đạo luật về việc xem xét và quy định việc sử dụng bất động sản xung quanh các cơ sở quan trọng và trên các đảo lãnh thổ xa xôi cho phép chính phủ điều tra quyền sở hữu và tình trạng sử dụng đất trong bán kính một km của các địa điểm như căn cứ lực lượng tự vệ, các nhà máy hạt nhân và các địa điểm khác được coi là có tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia.

  Nếu xác định rằng đất trong các khu vực được chỉ định này đang được sử dụng theo cách gây cản trở hoặc gây rủi ro cho các cơ sở lân cận, chính phủ có thể đưa ra lời khuyên hoặc lệnh ngừng hoạt động cho chủ đất. Nếu chủ đất không hợp tác, chính quyền có thể phạt hình sự. Ví dụ về các hoạt động vi phạm có thể bao gồm các tòa nhà được thiết kế để che khuất radar của máy bay hoặc phát ra sóng vô tuyến gây nhiễu.

  Cho đến nay, 58 địa điểm trên toàn quốc dự kiến ​​sẽ được công bố ban đầu và cuối cùng sẽ mở rộng lên tổng số 600 địa điểm. Chúng bao gồm các địa điểm ở Hokkaido, Tokyo, Shimane, Nagasaki và một số hòn đảo xa xôi. Trụ sở Bộ Quốc phòng ở Ichigaya, Tokyo, không có trong danh sách ban đầu.

  Đối với việc mua đất trong các khu quan sát đặc biệt, luật mới chỉ yêu cầu thông báo trước đối với các giao dịch đối với đất có diện tích quy định. Không có yêu cầu phê duyệt nào và việc mua đất thực tế có thể được tiến hành mà không có bất kỳ giới hạn hoặc hạn chế nào. Chính phủ mới quan tâm đến việc sử dụng đất.

  Nguồn:
  Sankei Shimbun, ngày 10 tháng 10 năm 2022.
  Hokkaido Shimbun, ngày 11 tháng 10 năm 2022.
  Sankei Shimbun, ngày 16 tháng 10 năm 2022.

  Zalo
  Hotline