Ngân hàng Tohoku thành lập công ty con năng lượng tái tạo để tham gia kinh doanh sản xuất điện

Ngân hàng Tohoku thành lập công ty con năng lượng tái tạo để tham gia kinh doanh sản xuất điện

   Ngân hàng Tohoku sẽ tham gia kinh doanh năng lượng tái tạo thông qua một công ty con. Nếu được sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan, Togin Renewable Energy Co., Ltd., một công ty con tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng tái tạo, sẽ được thành lập cùng với Renewable Japan (Minato-ku, Tokyo). Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT tổ chức ngày 10/11.

  Ngân hàng Tohoku đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Renewable Japan vào tháng 1 năm 2022 (Nguồn: Ngân hàng Tohoku)

  Quang cảnh lễ ký kết thỏa thuận
  Ngân hàng Tohoku đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Renewable Japan vào tháng 1 năm 2022 (Nguồn: Ngân hàng Tohoku)

   Công ty con sẽ trở thành một công ty phát triển ngân hàng phi kinh doanh theo quy định trong Đạo luật Ngân hàng và sẽ phát triển hoạt động kinh doanh sản xuất năng lượng tái tạo với mục đích phục hồi nền kinh tế địa phương và góp phần khử cacbon trong khu vực. Ngoài việc phát triển và sở hữu các nhà máy điện năng lượng tái tạo và bán điện được tạo ra, công ty sẽ đầu tư vào các dự án sản xuất điện năng lượng tái tạo trong khu vực, cung cấp tư vấn về môi trường và hỗ trợ các nỗ lực khử cacbon của Tập đoàn Ngân hàng Tohoku. Sản xuất năng lượng mặt trời sẽ là trọng tâm chính, nhưng các nguồn năng lượng tái tạo khác cũng sẽ được xem xét.

   Ngân hàng Tohoku đã ký thỏa thuận hợp tác với Renewable Japan vào tháng 1 năm 2022 và sự tham gia của công ty với tư cách là nhà đồng đầu tư, có chuyên môn trong việc xây dựng và quản lý vận hành các cơ sở sản xuất điện năng lượng tái tạo, sẽ tạo ra hiệu quả tổng hợp đáng kể như dự kiến. Vốn là 50 triệu yên, trong đó Ngân hàng Tohoku có 80% cổ phần và Renewable Japan có 20% cổ phần. Ngày thành lập dự kiến ​​là tháng 2 năm 2024.

  Zalo
  Hotline