NEDO ủng hộ nghiên cứu của JERA về hydro và amoniac ở Thái Lan

NEDO ủng hộ nghiên cứu của JERA về hydro và amoniac ở Thái Lan

  Khảo sát của JERA về nhu cầu hydro và amoniac cũng như nghiên cứu trình diễn nhằm đạt được hoạt động ổn định của thiết bị bẻ khóa amoniac ở Thái Lan đã được chọn là Dự án quốc tế của Tổ chức Phát triển Công nghệ và Năng lượng Mới (NEDO).

  Cụ thể, JERA đã nhận được thông báo chấp nhận đơn đăng ký của mình cùng với công ty con JERA Châu Á và Tập đoàn Kỹ thuật Toyo để nhận tài trợ như một Dự án Trình diễn Quốc tế của NEDO về Công nghệ khử cacbon và Chuyển đổi Năng lượng của Nhật Bản.

  Đối với dự án, JERA cho biết ba công ty sẽ cùng nhau nghiên cứu các phương pháp cung cấp nguồn hydro ổn định ở Thái Lan và tiềm năng sử dụng rộng rãi khí này trong nhiều ngành công nghiệp, đồng thời xác minh công nghệ chiết hydro từ amoniac thông qua crackinh và phát triển các phương pháp. để tối ưu hóa thiết kế các cơ sở lưu trữ hydro. Dự án dự kiến ​​thực hiện trong một năm bắt đầu từ giữa năm tài chính 2024.

  Cần lưu ý, amoniac là nhiên liệu sạch được cho là không thải ra CO2 trong quá trình đốt cháy và vì nó có thể bị phân hủy (nứt) để tạo ra hydro nên nó dự kiến ​​sẽ được sử dụng làm chất mang để vận chuyển và lưu trữ hydro.

  JERA tuyên bố:  “Để nhanh chóng đạt được xã hội hydro, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng thiết bị Cracking amoniac được sử dụng để tách hydro từ amoniac có thể đáp ứng nhu cầu hydro và giảm chi phí”.

  Trở lại năm 2023, JERA đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với PTT Public Company Limited để hợp tác thực hiện các sáng kiến ​​mở rộng chuỗi cung ứng và sử dụng hydro và amoniac theo hướng khử cacbon ở Thái Lan, và thông qua dự án hiện tại này, hai công ty sẽ tiếp tục hợp tác hợp tác.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline