NEDO sử dụng vật liệu đầu tiên trên thế giới để phân hủy CO2 bằng nhiệt mặt trời/biến nó thành nhiên liệu mặt trời

NEDO sử dụng vật liệu đầu tiên trên thế giới để phân hủy CO2 bằng nhiệt mặt trời/biến nó thành nhiên liệu mặt trời

    Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới (NEDO) ngày 30 công bố đã phát triển công nghệ phân hủy nhiệt carbon dioxide (CO2) với hiệu suất cao. Các chất phản ứng được đốt bằng xeri oxit (ceria, CeO2) và hercynite (FeAl2O4), có đặc tính hấp thụ và giải phóng oxy. Bằng cách chiếu xạ nó bằng nhiệt mặt trời, họ đã thành công trong việc tách nó thành carbon monoxide (CO) và oxy (O2). Phân hủy nhiệt bằng ceria và hercynite ở nhiệt độ cao trên 1.600 độ đều là lần đầu tiên trên thế giới. Dự kiến, chi phí sản xuất nhiên liệu mặt trời, nhiên liệu có nguồn gốc từ nhiệt mặt trời, sẽ giảm xuống.

    Zalo
    Hotline