NEDO lựa chọn nhà điều hành điện gió nổi ngoài khơi ngoài khơi tỉnh Akita và Aichi

NEDO lựa chọn nhà điều hành điện gió nổi ngoài khơi ngoài khơi tỉnh Akita và Aichi

  Tổ chức Phát triển Công nghệ và Năng lượng Mới (NEDO) đang tiến hành một dự án trình diễn sản xuất điện gió nổi ngoài khơi trong vùng nước thực tế, bao gồm loại bán phụ ngoài khơi bờ biển phía nam tỉnh Akita (công ty chủ trì là Marubeni Offshore Wind) và dự án nổi Dự án sản xuất điện gió ngoài khơi tại thành phố Tahara, tỉnh Aichi. Một dự án loại bán phụ (công ty chủ quản là Seatech) đã được chọn cho dự án ngoài khơi thành phố Toyohashi.

  (Nguồn: NEDO)

  Hình ảnh thực hiện dự án
  (nguồn: NEDO)

  Là một phần của dự án Quỹ Đổi mới Xanh (GI), dự án này sẽ được quảng bá là dự án ``chi phí sản xuất điện gió ngoài khơi thấp hơn'' nhằm mục đích mở rộng việc áp dụng sản xuất điện gió nổi ngoài khơi bằng cách giảm chi phí. Vào ngày 11 tháng 6, có thông báo rằng hai chủ đề nghiên cứu đã được áp dụng cho hạng mục R&D Giai đoạn 2 của dự án, ``Dự án trình diễn năng lượng gió nổi ngoài khơi.''

  Dự án này là một phần của ngành điện gió ngoài khơi, là một trong những lĩnh vực ưu tiên đã được lập kế hoạch thực hiện trong Chiến lược tăng trưởng xanh. Hiện tại, mức độ trưởng thành công nghệ tương đối thấp nhưng sự hỗ trợ lâu dài sẽ dẫn đến tiến bộ trong phát triển công nghệ và tác động chính sách quan trọng. Giai đoạn 1 từ tháng 1 năm 2022 sẽ tập trung vào `` tua bin gió '', `` sản xuất nền tảng nổi '' `` lắp đặt nổi '' và `` hệ thống điện '' trong số 8 lĩnh vực chuỗi cung ứng dựa trên `` Phát triển Công nghệ Lộ trình tăng cường khả năng cạnh tranh công nghiệp của gió ngoài khơi.'' Tổng cộng có 18 chủ đề đã được chọn từ bốn lĩnh vực: ” và ``vận hành và bảo trì'', đồng thời quá trình phát triển các công nghệ cơ bản đang tiến triển.

  Trong Giai đoạn 2, để giảm chi phí cho việc sản xuất hàng loạt thiết bị phát điện gió ngoài khơi trong tương lai, chúng tôi sẽ kết hợp các kết quả phát triển công nghệ cơ bản của Giai đoạn 1 và thực hiện dự án trình diễn trên vùng nước thực tế sử dụng tua-bin gió lớn 10 MW. hoặc hơn thế nữa. Dự án này được thực hiện dưới hình thức chào bán công khai mới theo cách mở cho những người nhận được tài trợ từ Giai đoạn 1. Ngân sách khoảng 85 tỷ yên (quy mô hỗ trợ của NEDO) và giai đoạn từ 2024 đến 2030.

  Chủ đề 1 “Dự án trình diễn điện gió nổi ngoài khơi ngoài khơi bờ biển phía nam tỉnh Akita với mục tiêu mở rộng ra nước ngoài thông qua giảm chi phí” là dự án xây dựng hai tuabin gió với mỗi công suất trên 15 MW ở vùng biển cách bờ biển khoảng 25 km. bờ biển phía nam tỉnh Akita và có độ sâu khoảng 400 m. Dự kiến ​​nó sẽ bắt đầu hoạt động vào khoảng mùa thu năm 2029. Một thân nổi kiểu bán phụ sẽ được áp dụng. Công ty dẫn đầu là Marubeni Offshore Wind, và các công ty tham gia là Tohoku Electric Power, công ty điện gió nổi ngoài khơi bờ biển phía nam tỉnh Akita, Japan Marine United, Toa Kensetsu Kogyo, Tokyo Seizu Fiber Rope, Kanden Plant, JFE Engineering và Nakanippon Airlines .

  Chủ đề 2, ``Dự án trình diễn năng lượng gió nổi ngoài khơi tỉnh Aichi'' sẽ lắp đặt một tuabin gió có công suất trên 15MW ngoài khơi bờ biển của Thành phố Tahara và Thành phố Toyohashi, Tỉnh Aichi. Một thân nổi kiểu bán phụ sẽ được áp dụng. Công ty quản lý là Seatech. Các công ty tham gia là Hitachi Zosen, Kajima Corporation, Hokutaku và Mitsui O.S.K.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline