Năm tài chính kết thúc tháng 3/2011 tại 5 công ty lắp đặt điều hòa / Doanh thu và lợi nhuận tăng tại 4 công ty, tiến độ đúng kế hoạch

Năm tài chính kết thúc tháng 3/2011 tại 5 công ty lắp đặt điều hòa / Doanh thu và lợi nhuận tăng tại 4 công ty, tiến độ đúng kế hoạch

  Kết quả tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 của năm công ty xây dựng thiết bị điều hòa không khí niêm yết (Takasago Thermal Engineering, Taikisha, Sanki Engineering, Daidan và Shin Nippon Air Conditioning) cho thấy doanh số bán hàng của bốn công ty, ngoại trừ Sanki Engineering, tăng lên. Nhu cầu xây dựng vẫn ổn định do các dự án tái phát triển ở các khu vực đô thị và vốn đầu tư tập trung vào ngành sản xuất. Việc thi công cầm tay cũng tiến hành theo đúng kế hoạch. Về lợi nhuận, bên cạnh lợi nhuận tăng do doanh thu tăng, 4 công ty tăng lợi nhuận do nỗ lực cải thiện lợi nhuận xây lắp. Các đơn đặt hàng nhận được (trên cơ sở không tổng hợp), là chỉ số hàng đầu về hiệu suất, đã tăng lên trên toàn công ty. Nắm bắt được nhu cầu xây dựng mạnh mẽ, bao gồm cả việc đầu tư vốn của các công ty.


   

  Kết quả tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2011 của 5 công ty xây dựng thiết bị điều hòa không khí lớn được niêm yết

  Doanh thu của Takasago Thermal Engineering tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái đối với thiết bị công nghiệp, thúc đẩy doanh thu chung. Taikisha được thúc đẩy bởi điều hòa không khí công nghiệp trong nước và kinh doanh tại Thái Lan. Shin Nippon Air Conditioning duy trì đẳng cấp cao trong lĩnh vực đổi mới. Đối với Đại-Đàn, việc xây dựng cơ sở công nghiệp trong nước và xây dựng ở nước ngoài tăng lên. Việc xây dựng quy mô lớn các sân bay, nhà máy, trung tâm dữ liệu và cơ sở y tế đã được tiến hành.


   Lợi nhuận hoạt động của Shin Nippon Air Conditioning, thể hiện lợi nhuận của hoạt động kinh doanh chính, đã tăng lên nhờ thành công của việc cải thiện lợi nhuận đơn hàng, thâm nhập các hoạt động cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Taikisha đã công bố lợi nhuận hoạt động tăng do doanh số cao hơn và tỷ suất lợi nhuận được cải thiện. Tại Sanki Engineering, lợi nhuận giảm do biên lợi nhuận của mảng thiết bị xây dựng giảm và doanh thu và biên lợi nhuận của hệ thống máy móc giảm.


   Dai-Dan được cho là đã nhận được số lượng đơn đặt hàng cao kỷ lục cho việc xây dựng cơ sở công nghiệp. Trong bối cảnh phục hồi đầu tư của công ty vào thiết bị, các đơn đặt hàng được tích lũy chủ yếu cho các dự án tái phát triển và các dự án cơ sở công nghiệp. Đơn đặt hàng ở nước ngoài trên cơ sở tổng hợp cũng ghi nhận số lượng đơn đặt hàng xây dựng cao nhất nhận được trong 5 năm qua.


   Dự báo thu nhập hợp nhất toàn công ty cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2012 dự kiến ​​sẽ tăng doanh thu và thu nhập hoạt động. Takasago Thermal Engineering cho biết, "Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện lợi nhuận xây dựng với các đơn đặt hàng tối ưu trên toàn công ty." Daidan có chính sách tích cực làm việc trong các dự án cơ sở công nghiệp quy mô lớn đóng góp cho chính sách quốc gia, chẳng hạn như "phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất chất bán dẫn" và "sản xuất vắc-xin trong nước".


   Để hạn chế tác động của giá vật liệu tăng cao, chúng tôi đang đặt hàng vật liệu sớm, nhưng cũng có trường hợp "giảm chi phí thông qua đàm phán giá đang chậm lại" (Sanki Engineering). Các công ty cũng đang tích cực yêu cầu các nhà thầu chính và người đặt hàng chuyển chi phí và hợp tác với các cải cách về phong cách làm việc. Trong tương lai, điểm gây tranh cãi có thể là thúc đẩy hơn nữa các sáng kiến ​​cải cách phong cách làm việc và duy trì hiệu quả kinh doanh thông qua các hợp đồng với mức giá phù hợp và cải thiện lợi nhuận xây dựng.

  Zalo
  Hotline