Nagase Sangyo lắp đặt năng lượng mặt trời cho 40% lượng điện tiêu thụ thông qua PPA ảo

Nagase Sangyo lắp đặt năng lượng mặt trời cho 40% lượng điện tiêu thụ thông qua PPA ảo

  Nagase Sangyo và Clean Energy Connect (Chiyoda-ku, Tokyo) thông báo vào ngày 21 tháng 3 rằng họ đã ký PPA ảo (thỏa thuận mua bán điện). Đây là lần đầu tiên Nagase Sangyo sử dụng PPA ảo.

  (Nguồn: Nagase Sangyo và Clean Energy Connect đồng phát hành)

  Sơ đồ PPA ảo
  (Nguồn: Phát hành chung của Nagase Sangyo và Clean Energy Connect)

  Theo PPA ảo, Clean Energy Connect sẽ phát triển và vận hành một nhà máy điện mặt trời mới không sử dụng hệ thống giá bán điện (FIT). Nagase Sangyo sẽ mua toàn bộ giá trị môi trường bổ sung do các nhà máy điện không áp dụng FIT này tạo ra dưới dạng chứng chỉ không hóa thạch không áp dụng FIT.

  (Nguồn: Phát hành chung của E-Flow và Clean Energy Connect)

  Đề án công tác điều chỉnh cung cầu liên quan đến PPA ảo
  (Nguồn: Phát hành chung của E-Flow và Clean Energy Connect)

  Công ty sẽ phát triển nhiều nhà máy điện không FIT ở khu vực Chugoku và có kế hoạch bắt đầu vận hành chúng tuần tự từ tháng 7 trở đi. Lượng điện sản xuất hàng năm dự kiến ​​vào khoảng 2,24 triệu kWh, tương đương khoảng 40% lượng điện mà Nagase Sangyo sử dụng trong năm tài chính 2022. Nó cũng dự kiến ​​​​sẽ giảm lượng khí thải nhà kính khoảng 916 tấn mỗi năm. Thời hạn hợp đồng là 20 năm.

  Cũng trong cùng ngày, E-Flow LLC (Thành phố Osaka), công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty Điện lực Kansai và Clean Energy Connect đã thông báo rằng họ đã ký kết một thỏa thuận cơ bản về việc xem xét quan hệ đối tác kinh doanh trong các dịch vụ PPA ảo, và sẽ cộng tác về PPA ảo cho Nagase Industries.

  Trong PPA ảo dành cho Nagase Industries, E-Flow, với tư cách là đơn vị tổng hợp, sẽ chịu trách nhiệm về công việc điều chỉnh cung và cầu (xây dựng và đệ trình kế hoạch phát điện, gánh nặng phí mất cân bằng). Ngoài ra, lượng điện tạo ra sẽ được bán cho Sở giao dịch điện lực Nhật Bản (JEPX).

  Mời đối tác xem các hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline