MOE Nhật Bản lựa chọn các dự án ủy thác và trợ cấp cho "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 cho hệ thống tuần hoàn tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon" (Vòng đầu tiên)

MOE Nhật Bản lựa chọn các dự án ủy thác và trợ cấp cho "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 cho hệ thống tuần hoàn tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon" (Vòng đầu tiên)

  MOE Nhật Bản lựa chọn các dự án ủy thác và trợ cấp cho "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 cho hệ thống tuần hoàn tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon" (Vòng đầu tiên)
  Bộ Môi trường (MOE) Nhật Bản đã quyết định cải cách việc sử dụng nhựa thông thường nhằm đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống tái chế tài nguyên góp phần tạo ra một xã hội khử cacbon.

  Trong Chương trình này, MOE Nhật Bản thực hiện các dự án trình diễn cần thiết để giải quyết các thách thức kỹ thuật và đạt được mục tiêu thương mại hóa bằng cách phát triển các vật liệu thay thế nhựa có nguồn gốc từ tài nguyên hóa thạch và nâng cấp công nghệ và hệ thống tái chế nhựa.

  Đối với Chương trình FY2022, MOE Nhật Bản đã kêu gọi các đơn đăng ký cho các dự án ủy thác từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 18 tháng 3 năm 2022 và các đơn đăng ký cho các dự án được trợ cấp từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022, tương ứng.

  Kết quả của việc sàng lọc sơ bộ dựa trên hồ sơ đăng ký và sự xem xét của Ủy ban Đánh giá và Đánh giá gồm các chuyên gia, MOE Nhật Bản đã lựa chọn các dự án nêu dưới đây.

  Đề cương của "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 cho một hệ thống tuần hoàn tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon"
  MOE Nhật Bản đã quyết định cải cách dần việc sử dụng nhựa thông thường để đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống tái chế tài nguyên nhựa góp phần tạo ra một xã hội các-bon thấp và một nền kinh tế vòng tròn. Để đạt được mục tiêu này, MOE Nhật Bản đã và đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nhựa sinh học, v.v. có nguồn gốc từ tài nguyên tái tạo thay thế nhựa có nguồn gốc từ tài nguyên hóa thạch.
  Ngoài ra, MOE Nhật Bản còn thực hiện các dự án sau với mục đích giảm phát thải CO2 từ năng lượng trong toàn bộ hệ thống tái chế tài nguyên nhựa bằng cách nâng cấp công nghệ và hệ thống tái chế đối với các vật liệu nhựa khó tái chế.
  (i) Các dự án trình diễn để chuyển đổi sang nhựa sinh học tiết kiệm CO2 (tài nguyên tái tạo) thay thế nhựa có nguồn gốc hóa thạch và để thực hiện chúng cho xã hội
  (ii) Các dự án trình diễn thiết lập quy trình tái chế nhựa và giảm phát thải CO2

  Kết quả tuyển chọn
  Theo Chương trình này, MOE Nhật Bản đã nhận được 11 hồ sơ cho các dự án ủy thác và 19 hồ sơ cho các dự án được trợ cấp, và kết quả của việc sàng lọc sơ bộ các hồ sơ và xem xét của Ủy ban Đánh giá và Đánh giá gồm các chuyên gia, đã chọn ra 5 dự án được ủy thác (4 các dự án thay thế và 1 dự án tái chế) và 12 dự án được trợ cấp (6 dự án thay thế và 6 dự án tái chế) như hình dưới đây.

  Dự án ủy thác: 5 dự án
  (i) Các dự án trình diễn để chuyển đổi sang nhựa sinh học tiết kiệm CO2 (tài nguyên tái tạo) thay thế nhựa có nguồn gốc hóa thạch và để thực hiện chúng cho xã hội

  -Viện Nghiên cứu Khoa học, Công nghệ & Quản lý Tiên tiến của KYOTO (ASTEM)
  Tên dự án: Trình diễn vòng đời của nhựa sinh học dựa trên PHA và dự án phân tích hệ thống để phát triển ứng dụng

  -Tổng công tyaicel
  Tên dự án: Dự án trình diễn sản xuất butadien, v.v. từ sinh khối

  -TOYOTA AUTO BODY Co., Ltd.
  Tên dự án: Chuyển đổi sang sinh khối và nhựa sinh học cho các bộ phận chức năng ô tô và các bộ phận nội thất

  -Panasonic Holdings Corporation
  Tên dự án: Trình diễn mở rộng phạm vi ứng dụng của nhựa tái chế composite sợi xenlulo


  (ii) Các dự án trình diễn thiết lập quy trình tái chế nhựa và giảm phát thải CO2

  -Kabushiki Kaisha Suzuki Shokai
  Tên dự án: Dự án trình diễn công nghệ tái chế hiệu quả đối với bụi máy hủy (nhựa composite) thông qua cải tiến hệ thống xử lý hiện có

  Dự án trợ cấp: 12 dự án
  (i) Các dự án trình diễn để chuyển đổi sang nhựa sinh học tiết kiệm CO2 (tài nguyên tái tạo) thay thế nhựa có nguồn gốc hóa thạch và để thực hiện chúng cho xã hội

  -CÔNG TY TNHH GỖ MỘT
  Tên dự án: Phát triển chất kết dính có nguồn gốc thực vật cho vật liệu gỗ và dự án trình diễn ứng dụng thực tế

  -Oji Holdings Corporation
  Tên dự án: Phát triển và trình diễn màng nhựa sinh khối sản xuất trong nước làm từ sinh khối không ăn được

  -Kusano Sakko Inc.
  Tên dự án: Dự án trình diễn xã hội thực hiện nhựa thực vật composite sợi nano xenluloza vi sinh

  -Kabushiki Kaisha SanYoshi Shikkiten
  Tên dự án: Phát triển công nghệ đúc phun thành mỏng cho axit polylactic và hợp kim polyme hemicellulose, và trình diễn công nghệ tái chế

  -Công ty TNHH Đối tác Đổi mới Doanh nghiệp
  Tên dự án: Dự án trình diễn thay thế sợi nhựa có nguồn gốc hóa thạch bằng sợi nhựa sinh khối có nguồn gốc thực vật

  -Nisshinbo Textile Inc.
  Tên dự án: Dự án trình diễn tấm phủ nông nghiệp và bầu cây giống sử dụng vải không dệt phân hủy sinh học


  (ii) Các dự án trình diễn thiết lập quy trình tái chế nhựa và giảm phát thải CO2

  -Kobelco Công ty TNHH Giải pháp Sinh thái
  Tên dự án: Dự án trình diễn khí hóa nhựa phế thải và chuyển hóa thành metanol

  -Tobu Chemical Co., Ltd.
  Tên dự án: Dự án trình diễn quy trình tái chế bã (phế thải) sau khi vệ sinh cơ sở sản xuất giấy dán tường

  -JGC HOLDINGS CORPORATION
  Tên dự án: Dự án trình diễn tái chế hóa chất dầu hướng tới thành tựu tái chế nhựa thải tiên tiến

  -Hirokou Co. Ltd
  Tên dự án: Dự án trình diễn tái chế cánh tuabin gió làm bằng nhựa gia cố sợi (FRP)

  - CÔNG TY TNHH MITSUBISHI PENCIL.
  Tên dự án: Dự án trình diễn giảm thiểu CO2 thông qua thu gom và tái chế nhựa từ vật liệu viết

  -Tổng công ty hóa chất Mitsubishi
  Tên dự án: Dự án trình diễn quy trình tái chế hóa chất tiên tiến của polycarbonate

  Zalo
  Hotline