MIRAIT ONE trình diễn việc tự ký gửi điện mặt trời giữa các nhóm

MIRAIT ONE trình diễn việc tự ký gửi điện mặt trời giữa các nhóm

  MIRAIT ONE và các công ty thuộc tập đoàn Solcom (Thành phố Hiroshima) và Chugoku Telecommunications Materials (Thành phố Higashihiroshima, Tỉnh Hiroshima) đã bắt đầu hoạt động trình diễn hình thức tự gửi hàng vào ngày 1 tháng 1 với mục đích giới thiệu năng lượng tái tạo. Nó được công bố vào ngày 10 tháng 1.

  (Nguồn: MIRAIT MỘT)

  Các tấm pin mặt trời trên mái nhà kho phân phối Vật liệu Viễn thông Chugoku ở thành phố Higashihiroshima
  (Nguồn: MIRAIT ONE)

  Thiết bị phát điện năng lượng mặt trời với công suất tấm pin mặt trời là 104kW và công suất nối lưới là 49,5kW đã được lắp đặt trên nóc nhà kho phân phối Vật liệu Viễn thông Chugoku ở Thành phố Higashihiroshima. Lượng điện sản xuất hàng năm dự kiến ​​vào khoảng 120MWh. Toàn bộ lượng điện tạo ra sẽ được cung cấp cho tòa nhà chi nhánh Solcom Hiroshima (bốn tầng) ở thành phố Hiroshima thông qua lưới điện của Mạng lưới điện Chugoku. Người ta ước tính rằng số tiền này sẽ cung cấp khoảng 30% lượng điện mà tòa nhà chi nhánh sử dụng.

  (Nguồn: MIRAIT MỘT)

  Hình ảnh hệ thống tự gửi hàng
  (nguồn: MIRAIT ONE

  Miraite One và Solcom sẽ cùng nhau giải quyết các hợp đồng, thủ tục, xây dựng và vận hành cần thiết cho việc tự ký gửi. Chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện tính chính xác của các dự đoán liên quan đến việc sản xuất điện và sử dụng điện, đồng thời hướng tới giảm thiểu chi phí mất cân bằng. Nếu chi phí mất cân bằng xảy ra, chúng sẽ được chia sẻ trong nhóm dựa trên vai trò của mỗi công ty.

  Tập đoàn MIRAIT ONE sẽ tích lũy bí quyết vận hành thông qua hoạt động tự gửi hàng trong nhóm đã bắt đầu lần này. Từ năm 2024 trở đi, chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn diện từ khâu lập kế hoạch đến xây dựng và vận hành các công ty tự ký gửi nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty và chính quyền địa phương trong việc tận dụng đất nhàn rỗi để giới thiệu năng lượng tái tạo và giảm chi phí điện.

  Zalo
  Hotline