Lưới điện Chubu/Khu vực Gifu/Khu vực Mie

Lưới điện Chubu/Khu vực Gifu/Khu vực Mie

    ◆“Hữu ích” đối với các nhu cầu và vấn đề của địa phương/Khu vực Gifu (chi nhánh Tajimi, chi nhánh Takayama), khu vực Mie (chi nhánh Yokkaichi)

    Lưới điện Chubu đã tổ chức lại cơ cấu chi nhánh từ 6 chi nhánh trước đó thành 19 chi nhánh vào tháng 4 năm ngoái. Mục đích là để tăng cường khả năng của công ty trong việc đáp ứng các nhu cầu, vấn đề và cơ cấu cung cầu khác nhau trong khu vực thông qua các hoạt động kinh doanh tự chủ hơn. Trong chuyên mục đặc biệt này, chúng tôi giới thiệu những phát biểu của giám đốc chi nhánh và các chủ đề gần đây về chi nhánh Tajimi, chi nhánh Takayama ở khu vực Gifu và chi nhánh Yokkaichi ở khu vực Mie.

    Zalo
    Hotline