Lỗi dự báo phát điện năng lượng tái tạo "bậc ba (2)", điều chỉnh chi phí đảm bảo năng lượng khoảng 1,5 lần

Lỗi dự báo phát điện năng lượng tái tạo "bậc ba (2)", điều chỉnh chi phí đảm bảo năng lượng khoảng 1,5 lần

  Lỗi dự báo phát điện năng lượng tái tạo "bậc ba (2)", điều chỉnh chi phí đảm bảo năng lượng khoảng 1,5 lần

  Số tiền trợ cấp ước tính cho năm 2011 *Nhấp vào hình ảnh để phóng to*
  ◆Năm tài chính 2011, tổng cộng 120,7 tỷ yên
  Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng đã đề xuất tại một cuộc họp chuyên gia được tổ chức vào ngày 2 rằng chi phí ước tính để đảm bảo khả năng điều chỉnh nhằm xử lý các lỗi dự báo trong năng lượng tái tạo sẽ là 120,74 tỷ yên trong năm tài chính 2023 . . Sẽ gấp khoảng 1,5 lần so với năm trước. Chi phí đảm bảo khả năng kiểm soát tương ứng với "khả năng kiểm soát cấp ba (2)" do các công ty truyền tải và phân phối điện nói chung mua thay mặt cho các công ty sản xuất điện năng lượng tái tạo và được chi trả bởi các khoản trợ cấp FIT (Chương trình biểu giá điện nạp vào). Khi tính toán các khoản trợ cấp cho năm 2011, một biện pháp khuyến khích các công ty truyền tải và phân phối điện nói chung giảm các lỗi dự đoán năng lượng tái tạo đã được đưa vào.

  Zalo
  Hotline