Lò phản ứng nhanh thử nghiệm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản "Joyo"

Lò phản ứng nhanh thử nghiệm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản "Joyo"

  Lò phản ứng nhanh thử nghiệm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản "Joyo"


  Vào ngày 25, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã trình yêu cầu ngân sách cho ngân sách tài khóa 2023 cho tiểu ban kinh tế và công nghiệp của Đảng Dân chủ Tự do. Kết hợp với tài khoản đặc biệt cho các biện pháp năng lượng, tổng số tiền là 1.391,4 tỷ yên, tăng 14% so với ngân sách ban đầu cho năm 2010. Số tiền yêu cầu để hiện thực hóa một xã hội khử cacbon là 263,2 tỷ yên, bao gồm 5,5 tỷ yên cho phát triển công nghệ như lò phản ứng nhanh thông qua hợp tác với Hoa Kỳ và Pháp.

  Chúng tôi sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi cơ cấu cung và cầu năng lượng theo hướng không phát thải khí nhà kính vào năm 2050. Riêng về điện hạt nhân, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ phát triển công nghệ lò phản ứng nhanh. Liên quan đến các lò phản ứng nhanh, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản và Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi sẽ hợp tác phát triển TerraPower, được tài trợ bởi nhà sáng lập Microsoft Hoa Kỳ Bill Gates. TerraPower có kế hoạch xây dựng một lò phản ứng trình diễn ở Hoa Kỳ vào năm 2028.

  8 tỷ yên sẽ được yêu cầu cho việc giới thiệu pin lưu trữ được lắp đặt trên đường dây truyền tải, vốn không thể thiếu để mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo, và 3 tỷ yên sẽ được yêu cầu mới cho thế hệ dây truyền tiếp theo. Chính phủ sẽ tìm kiếm 41 tỷ yên, tăng 70% so với năm tài chính 2022, để hỗ trợ việc mua các phương tiện giao thông điện như xe điện và xe chạy bằng pin nhiên liệu, đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng như cơ sở sạc và trạm hydro.

  Việc phân chia yêu cầu ngân sách là 418,6 tỷ yên cho tài khoản chung, 827,3 tỷ yên cho tài khoản đặc biệt về các biện pháp năng lượng và 145,5 tỷ yên cho tài khoản đặc biệt bằng sáng chế.
  “Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản và Mitsubishi Heavy Industries sẽ hợp tác phát triển TerraPower do người sáng lập Microsoft Bill Gates tài trợ. TerraPower có kế hoạch xây dựng một lò phản ứng trình diễn ở Hoa Kỳ vào năm 2028.”

  Zalo
  Hotline