Lắp đặt hệ thống phát điện gió ngoài khơi trong vùng đặc quyền kinh tế Chính phủ có kế hoạch xây dựng luật ở giai đoạn đầu

Lắp đặt hệ thống phát điện gió ngoài khơi trong vùng đặc quyền kinh tế Chính phủ có kế hoạch xây dựng luật ở giai đoạn đầu

  Lắp đặt hệ thống phát điện gió ngoài khơi trong vùng đặc quyền kinh tế Chính phủ có kế hoạch xây dựng luật ở giai đoạn đầu

  Tua bin gió ngoài khơi = Cảng Noshiro, Thành phố Noshiro, Tỉnh Akita, tháng 12 năm 2022

  Vào ngày 31, chính phủ đã công bố chính sách xây dựng luật để lắp đặt các cơ sở phát điện gió ngoài khơi trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Một nhóm nghiên cứu do chính phủ thành lập, bao gồm các chuyên gia, đã biên soạn một báo cáo nêu rõ rằng nên xây dựng luật trong nước một cách cụ thể. Nó cũng sẽ được đưa vào Kế hoạch cơ bản tiếp theo về Chính sách Đại dương, sẽ được xây dựng vào khoảng tháng 5, với mục đích ban hành luật sớm.

  Theo hệ thống pháp luật hiện hành, việc lắp đặt phát điện gió chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ và lãnh hải. Bằng cách mở rộng vùng biển đến vùng đặc quyền kinh tế, mục tiêu là hiện thực hóa một xã hội khử cacbon vào năm 2050 và đảm bảo các lựa chọn về nguồn điện. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, quy định về quyền và việc sử dụng biển, quy định rằng trong vùng đặc quyền kinh tế, các quốc gia ven biển có "quyền chủ quyền" như sản xuất năng lượng.

  Zalo
  Hotline