Kyushu Electric Power tham gia kinh doanh năng lượng mặt trời ở Mỹ/đầu tư 160.000 kilowatt

Kyushu Electric Power tham gia kinh doanh năng lượng mặt trời ở Mỹ/đầu tư 160.000 kilowatt

    Kyushu Electric Power thông báo vào ngày 26 rằng công ty con của họ, Kyuden International (Thành phố Fukuoka, Chủ tịch: Ryotaro Yuzu), chuyên xử lý hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, đã ký thỏa thuận mua bán với Enfinity Global, một công ty năng lượng tái tạo lớn của Hoa Kỳ, liên quan đến hoạt động kinh doanh năng lượng mặt trời của họ tại Hoa Kỳ. vào ngày 8 tháng 9. Người ta thông báo rằng thỏa thuận đã được ký kết vào ngày đó. Công ty sẽ mua 40% (160.000 kilowatt) trong số 400.000 kilowatt tại 28 địa điểm được vận hành ở California, Idaho và Bắc Carolina. Đây là lần đầu tiên Tập đoàn Điện lực Kyushu đầu tư vào một dự án năng lượng tái tạo tại Hoa Kỳ.

    Cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời của Enfinity Global ở miền nam California
     

    Zalo
    Hotline