Kiểm soát đầu ra dự kiến ​​là 1.510 kW/TEPCO PG trong năm tài chính 2016 nếu được thực hiện

Kiểm soát đầu ra dự kiến ​​là 1.510 kW/TEPCO PG trong năm tài chính 2016 nếu được thực hiện

    TEPCO Power Grid (PG) đã tổng hợp triển vọng cho năm 2024 liên quan đến việc kiểm soát sản lượng sản xuất điện mặt trời. Nhắm vào các nguồn điện phi nông nghiệp, nó sẽ kiểm soát tới 1.510 kilowatt trên Đường dây chính Joetsu 154.000V và Đường dây Tamamoro 66.000V. Điều này sẽ được thực hiện bằng phương pháp kiểm soát thống nhất giúp giảm sản lượng ở một tỷ lệ cố định so với kế hoạch phát điện. Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu nộp giá trị sản lượng điện theo kế hoạch cho từng nhà máy điện. Nếu việc kiểm soát đầu ra được thực hiện thì đây sẽ là trường hợp đầu tiên xảy ra ở khu vực PG của TEPCO.

    Zalo
    Hotline