Khoảng 13 tỷ yên để xử lý rà phá chuyên sâu và phát triển cơ sở / Tỉnh Fukui báo cáo kết quả tính toán thử nghiệm tại cuộc họp

Khoảng 13 tỷ yên để xử lý rà phá chuyên sâu và phát triển cơ sở / Tỉnh Fukui báo cáo kết quả tính toán thử nghiệm tại cuộc họp

  Vào ngày 24, tỉnh Fukui đã tổ chức một cuộc họp xúc tiến cho ``Dự án bờ biển điện tử Reinan'' tại thành phố Tsuruga và báo cáo về tình hình thảo luận liên quan đến hoạt động kinh doanh tái chế hạt nhân. Chúng tôi trình bày kết quả khảo sát đặc điểm kỹ thuật liên quan đến cơ sở xử lý tập trung các vật liệu rà phá không cần xử lý như chất thải phóng xạ. Giả sử rằng tổng sản lượng trong 20 năm sẽ là 40.000 tấn, ước tính chi phí phát triển cơ sở sẽ vào khoảng 13 tỷ yên, và chi phí nhân sự và bảo trì sau vận hành sẽ vào khoảng 24 tỷ yên.

  Thống đốc Sugimoto gửi lời chào (thứ hai từ trái sang)
   


   

  Zalo
  Hotline