Kajima: Bắt đầu vận hành AI đàm thoại chuyên dụng cho 20.000 người, nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc

Kajima: Bắt đầu vận hành AI đàm thoại chuyên dụng cho 20.000 người, nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc

  Kajima đã bắt đầu vận hành một AI tương tác chuyên dụng "Kajima ChatAI" cho 20.000 nhân viên của nhóm. Bằng cách sử dụng "Dịch vụ Azure OpenAI" của Microsoft Nhật Bản, chúng tôi đã xây dựng một mô hình AI nội bộ tương đương với AI tương tác "Chat GPT". Nó được sử dụng để tóm tắt biên bản cuộc họp, phân tích và sửa văn bản, đưa ra ý tưởng cho các đề xuất kỹ thuật và tạo mã chương trình. Nó có thể được dự kiến ​​sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động và năng suất.

  Kajima ChatAI được xây dựng trong mạng nội bộ. Không có nguy cơ thông tin đã nhập bị rò rỉ ra bên ngoài hoặc được sử dụng để tìm hiểu bên ngoài. Ngoài ra, bằng cách thêm các chức năng độc đáo như xác thực nhân viên tại thời điểm sử dụng và ghi lại lịch sử sử dụng, chúng tôi đã tạo ra một môi trường có thể được sử dụng an toàn hơn.

  Vì việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI có thể giúp cải thiện hiệu quả công việc và năng suất của nhân viên, nên chúng tôi đã xây dựng một môi trường ChatGPT độc đáo đảm bảo an toàn.

  Công ty trước đây đã cấm sử dụng ChatGPT trong kinh doanh. Chúng tôi lo ngại về nguy cơ thông tin quan trọng bị rò rỉ nếu các câu hỏi do nhân viên nhập vào được tích hợp vào dữ liệu học tập của AI và được bên thứ ba sử dụng để cung cấp câu trả lời.

  Zalo
  Hotline