JICA phát động Sáng kiến ​​Thành phố Sạch để Giúp Tạo Môi trường Trong lành ở các Nước đang Phát triển

JICA phát động Sáng kiến ​​Thành phố Sạch để Giúp Tạo Môi trường Trong lành ở các Nước đang Phát triển

  JICA phát động Sáng kiến ​​Thành phố Sạch để Giúp Tạo Môi trường Trong lành ở các Nước đang Phát triển

  Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã khởi động “Sáng kiến ​​Thành phố Sạch JICA” để góp phần hiện thực hóa “Thành phố sạch” ở các nước đang phát triển. Sáng kiến ​​này sẽ huy động nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, bao gồm các khoản vay ODA, viện trợ không hoàn lại và hợp tác kỹ thuật, để giải quyết các vấn đề môi trường như xử lý chất thải, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí. Mục tiêu là giúp đỡ và mang lại lợi ích cho 500 triệu người ở 50 quốc gia đang phát triển vào năm 2030.

  Ở nhiều nước đang phát triển, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã diễn ra mà không có các biện pháp môi trường thích hợp, dẫn đến chất thải, ô nhiễm nước và không khí, và gây nguy hiểm cho sức khỏe. JICA đang tham gia JCCI để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, giúp hiện thực hóa một thành phố sạch, nơi mọi người có thể có một cuộc sống lành mạnh và xây dựng một xã hội bền vững.

  JICA có hai chính sách hợp tác: 1) cải thiện hệ thống xử lý chất thải để tạo ra một xã hội định hướng tái chế, và 2) tạo ra một môi trường nước, không khí và đất trong lành thông qua các quy định về môi trường và các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm. Sáng kiến ​​này bao gồm các biện pháp như thiết lập hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, đồng thời giảm thiểu chất thải bằng cách phân loại và tái chế.

  Có nhiều vấn đề cần được giải quyết để hiện thực hóa thành phố sạch ở các nước đang phát triển về công nghệ, cơ sở vật chất, tài chính và hệ thống thể chế và luật pháp. JICA sẽ tập trung hỗ trợ vào phát triển năng lực để tối đa hóa tác động. Bên cạnh việc phát triển cơ sở vật chất và hệ thống pháp luật, JICA sẽ nuôi dưỡng nguồn nhân lực chịu trách nhiệm nâng cao nhận thức xã hội.

  JICA đã tổ chức khai mạc hội thảo quốc tế tại Tokyo và trực tuyến vào ngày 19 và 20. Mở đầu ngày đầu tiên của hội thảo, Phó Chủ tịch cấp cao điều hành JICA Junichi Yamada cho biết "Sáng kiến ​​này sẽ xây dựng và phát triển hơn nữa những thành quả của sự hợp tác vừa qua. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh quan hệ đối tác với chính phủ, chính quyền địa phương, tư nhân. các công ty, trường đại học và các bên liên quan khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng với mọi người để hiện thực hóa các thành phố sạch ở các nước đang phát triển. "

  Zalo
  Hotline