Hợp tác với Chính quyền Thủ đô Tokyo và Ngân hàng Kiraboshi Hỗ trợ khử cacbon cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hợp tác với Chính quyền Thủ đô Tokyo và Ngân hàng Kiraboshi Hỗ trợ khử cacbon cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Hợp tác với Chính quyền Thủ đô Tokyo và Ngân hàng Kiraboshi Hỗ trợ khử cacbon cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Pacific GroupThành viên Pacific Group chup ảnh cùng chủ tịch Kiraboshi tại lễ khai trương công ty Kiraboshi Việt Nam


  Hợp tác với Chính quyền Thủ đô Tokyo và Ngân hàng Kiraboshi Hỗ trợ khử cacbon cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Chính quyền Thủ đô Tokyo đã ký một thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Tài chính Kiraboshi Tokyo và Ngân hàng Kiraboshi để phục hồi "tài chính bền vững", hỗ trợ tài chính cho việc khử cacbon của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Tokyo xây dựng các mục tiêu và kế hoạch của công ty cần thiết khi sử dụng Các khoản vay liên kết bền vững (SLL), cung cấp lãi suất ưu đãi tùy theo tình hình nỗ lực môi trường của họ.

  Chính quyền đô thị đã ký một thỏa thuận đối tác tương tự với Ngân hàng Mizuho vào tháng Năm. Chính quyền thủ đô Tokyo đang trợ cấp một phần chi phí cần thiết cho công việc đánh giá bên ngoài, v.v. và sẽ truyền bá quản lý bền vững cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên sự hợp tác với các tổ chức tài chính mà họ có thỏa thuận.

  Zalo
  Hotline