Hội nghị toàn cầu lần thứ ba về tăng cường hiệp lực giữa Thỏa thuận Paris và các mục tiêu phát triển bền vững

Hội nghị toàn cầu lần thứ ba về tăng cường hiệp lực giữa Thỏa thuận Paris và các mục tiêu phát triển bền vững

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Hội nghị toàn cầu lần thứ ba về tăng cường hiệp lực giữa Thỏa thuận Paris và các mục tiêu phát triển bền vững


  Hội nghị toàn cầu lần thứ ba về tăng cường hiệp lực giữa Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, do Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc (UNDESA) và Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đồng tổ chức Ban Thư ký, sẽ được tổ chức vào thứ Tư ngày 20 và thứ Năm ngày 21 tháng 7 năm 2022. Hội nghị sẽ do Bộ Môi trường (MOE), Nhật Bản chủ trì và được tổ chức theo hình thức kết hợp, bao gồm cả trực tuyến và tại Đại học Liên Hợp Quốc ở Tokyo.
  Hội nghị dự kiến ​​tổ chức các cuộc thảo luận dựa trên những nỗ lực tiên tiến của các quốc gia và các bên liên quan nhằm xây dựng cơ sở cho hành động hiệp đồng hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu khác nhau của SDGs, và nâng cao tham vọng đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và thúc đẩy thực hiện. Thông tin chi tiết về cuộc họp và đăng ký sẽ được thông báo vào một ngày sau đó.
  ■ Tóm tắt
  1. Mục tiêu


  Dựa trên việc thông qua các SDG và Thỏa thuận Paris vào năm 2015, UNDESA (Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc) và Ban thư ký UNFCCC (Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu) đã triệu tập một cuộc họp về sự phối hợp giữa các SDG và Thỏa thuận Paris nhằm thúc đẩy việc thực hiện hành động khí hậu và SDGs ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia tại Copenhagen vào tháng 4 năm 2019. Một cuộc họp thứ hai được tổ chức trực tuyến do COVID-19 từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020. Cuộc họp thứ ba bây giờ sẽ là được tổ chức bởi MOE Nhật Bản, và được tổ chức theo hình thức kết hợp, bao gồm cả trực tuyến và tại Đại học Liên Hợp Quốc ở Tokyo. Xin vui lòng xem chi tiết bên dưới.

  2. Lập dàn ý


  Tên chính thức: Hội nghị toàn cầu lần thứ ba về tăng cường hiệp lực giữa Thỏa thuận Paris và Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

  Thời gian: 20 tháng 7 (thứ 4) đến 21 tháng 7 (thứ 5), 2022
  Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đại học Liên hợp quốc (Tokyo), Trực tuyến
  Đơn vị tổ chức: Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc (UNDESA), Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)
  Chủ nhà: Bộ Môi trường, Nhật Bản
  Hợp tác: Đại học Liên Hợp Quốc (UNU), Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES)
  3. Đăng ký
  Vui lòng đăng ký thông qua trang web của Liên Hợp Quốc. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo ngay khi mở trang đăng ký.

  Zalo
  Hotline