Hỗ trợ kinh doanh sản phẩm Tohoku/TEPCO PG tham gia hội chợ phục hồi Miyagi/Fukushima

Hỗ trợ kinh doanh sản phẩm Tohoku/TEPCO PG tham gia hội chợ phục hồi Miyagi/Fukushima

     Vào ngày 15, Trung tâm Dịch vụ Mạng (PG) của TEPCO Power Grid (PG) đã tham gia và hợp tác trong ``Hội chợ Hỗ trợ Phục hồi Miyagi/Fukushima'' do Miyagi Furusato Plaza tổ chức. Hội chợ được tổ chức tại Tokyo East 21 (Phường Koto, Tokyo) dành cho công chúng và NSC đã hỗ trợ hội chợ bằng việc hợp tác mua bán trước trong ngày. Có khoảng 530 người mua (bao gồm cả mua trước) và doanh thu lên tới khoảng 1,2 triệu yên (tương tự).

    Hội chợ hỗ trợ phục hồi Miyagi/Fukushima (Phường Koto) nơi nhân viên TEPCO PG tích cực quảng bá sản phẩm
     

    Zalo
    Hotline