Hỗ trợ chính sách 'có thể giúp Ấn Độ bổ sung 23,7GW năng lượng gió vào năm 2026'

Hỗ trợ chính sách 'có thể giúp Ấn Độ bổ sung 23,7GW năng lượng gió vào năm 2026'

  Hỗ trợ chính sách 'có thể giúp Ấn Độ bổ sung 23,7GW năng lượng gió vào năm 2026'
  Năng lượng gió chiếm phần lớn trong cơ cấu năng lượng tái tạo ở Ấn Độ, với 37,7% công suất lắp đặt tích lũy tính đến tháng 3 năm 2022

  Một trang trại gió ở Ấn Độ. Hình ảnh: Shutterstock

  Ấn Độ có thể bổ sung thêm 23,7GW công suất năng lượng gió trong vòng 5 năm tới với sự hỗ trợ từ chính sách của chính phủ.

  Đó là theo một báo cáo mới từ Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC) và MEC Intelligence, trong đó nêu bật “mối liên kết quan trọng” của năng lượng gió đối với quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Ấn Độ.

  Năng lượng gió chiếm phần lớn trong cơ cấu năng lượng tái tạo ở Ấn Độ, với 37,7% công suất lắp đặt tích lũy tính đến tháng 3 năm 2022.

  Tuy nhiên, báo cáo cho thấy tiềm năng ước tính tổng thể "giảm công suất lắp đặt hiện tại".

  Nó cho biết thêm có hơn 600GW công suất trên bờ và thêm 174GW tiềm năng gió ở đáy cố định và nổi ngoài khơi.

  Báo cáo cho thấy có một “cơ hội lớn chưa được khai thác” ở thị trường Ấn Độ và đưa ra các khuyến nghị bao gồm tăng cường sự đồng thuận và phối hợp giữa chính quyền trung ương và tiểu bang, thúc đẩy trao đổi công nghệ và liên kết với chuỗi cung ứng gió toàn cầu và giải quyết các thách thức di sản đã làm gián đoạn sự phát triển của năng lượng gió.

  Nó cho biết thêm thị trường ở Ấn Độ đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch, tuy nhiên, Bộ Năng lượng Mới và Tái tạo đã cho phép gia hạn thời gian hàng loạt, đẩy 0,7GW của các dự án bị trì hoãn đến năm 2022.

  Giám đốc điều hành GWEC Ben Backwell cho biết: “Triển vọng này được xuất bản khi thế giới đang đối mặt với một thời khắc quyết định; có một cơ hội hẹp để ngăn chặn những thiệt hại không thể phục hồi đối với hành tinh này do biến đổi khí hậu bằng cách chuyển đổi khẩn cấp sang năng lượng sạch. Ấn Độ có thể nắm bắt cơ hội này nhưng nước này phải bắt đầu quá trình chuyển đổi năng lượng sau những trì hoãn do đại dịch.

  “Để nắm bắt cơ hội to lớn này, Ấn Độ phải tập trung vào ba lĩnh vực: Đối thoại giữa chính quyền trung ương và các bang để thúc đẩy xây dựng sự đồng thuận; giao hàng để giúp phù hợp với các mốc thời gian và mục tiêu cũng như tiềm năng để Ấn Độ trở thành điểm đến của các nhà sản xuất và cung cấp gió toàn cầu. ”

  Zalo
  Hotline