Hitachi sẽ thiết lập quản lý nhân sự theo công việc vào năm tài chính 2019/Góp phần nâng cao năng suất lao động

Hitachi sẽ thiết lập quản lý nhân sự theo công việc vào năm tài chính 2019/Góp phần nâng cao năng suất lao động

    ◆ Mở rộng việc giới thiệu JD và các phương pháp tuyển dụng mới

    Tình hình tiến độ chuyển đổi sang quản lý nguồn nhân lực theo công việc

    Hitachi đã định vị năm 2024 là năm thiết lập quản lý nguồn nhân lực dựa trên công việc. Công ty sẽ giới thiệu "Mô tả công việc (JD)", ghi lại nội dung công việc của các nhiệm vụ phụ trách, cho tất cả khoảng 120.000 vị trí tại Nhật Bản. Kế hoạch là dần dần mở rộng điều này cho tất cả các công ty trong tập đoàn. Bằng cách thiết lập một hệ thống dựa trên việc làm, điều này sẽ khuyến khích sự phát triển của cả công ty và cá nhân, đồng thời nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra nguồn vốn để cải thiện tiền lương thông qua cải thiện năng suất.

    Zalo
    Hotline