Hiệp hội Xây dựng/Trao đổi ý kiến ​​với các cơ quan phát triển địa phương và các cơ quan khác từ ngày 25/7, yêu cầu cải thiện môi trường để ứng phó với thiên tai

Hiệp hội Xây dựng/Trao đổi ý kiến ​​với các cơ quan phát triển địa phương và các cơ quan khác từ ngày 25/7, yêu cầu cải thiện môi trường để ứng phó với thiên tai

  Hiệp hội Tư vấn Xây dựng (Kenkokyo, do Tetsumi Nakamura chủ trì) sẽ tổ chức các cuộc họp trao đổi ý kiến ​​với các tổ chức trật tự công cộng như Cục Phát triển Khu vực của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch tại 10 quận trên toàn quốc, bắt đầu từ Tohoku vào ngày 25 tháng 7. Lần này, chúng tôi mới bổ sung thêm ``cải thiện môi trường liên tục để ứng phó với thảm họa thông qua hợp tác giữa các bên đặt hàng'' làm mục yêu cầu. Chủ tịch Nakamura cho biết: ``Chúng tôi đang yêu cầu khách hàng giải quyết các vấn đề trong ngành như tiêu chuẩn hóa thời gian giao hàng, nhưng thực tế là chúng tôi không theo kịp mục tiêu của mình. Chúng tôi muốn tiến thêm một bước bằng cách trao đổi ý kiến ​​về những gì hiệu quả trong giải quyết vấn đề này.” Có đấy.

  Chủ tịch Nakamura

  Các hạng mục được yêu cầu là: ▽ Tạo môi trường để đảm bảo và phát triển nhân sự ▽ Tuyển chọn dựa trên năng lực kỹ thuật ▽ Đảm bảo và nâng cao chất lượng ▽ Phát triển môi trường thúc đẩy DX ▽ Cải thiện môi trường liên tục để ứng phó với thiên tai thông qua hợp tác với các bên đặt hàng (mới) - năm. Phó Chủ tịch Osamu Omoto cho biết: “Trước trận động đất ở Bán đảo Noto và các sự kiện khác, chúng tôi đã đặt việc ứng phó với thảm họa thành ưu tiên quan trọng đối với ngành”. Chúng tôi yêu cầu cải thiện môi trường cho các hoạt động ứng phó thảm họa, chẳng hạn như tăng cường hệ thống hỗ trợ thảm họa và hợp lý hóa công việc ứng dụng thảm họa.

  Từ thời điểm này trở đi, chúng tôi sẽ làm rõ yêu cầu này dành cho ai: Bộ chính, các cơ quan phát triển khu vực và chính quyền địa phương. Yêu cầu đối với chính quyền địa phương kêu gọi áp dụng một hệ thống không xác định người trúng thầu chỉ dựa vào giá, chẳng hạn như phương pháp đánh giá toàn diện trong quá trình đấu thầu. Phó Chủ tịch Omoto cho biết: “Một số chính quyền địa phương đã tiêu chuẩn hóa các định dạng tài liệu trong từng lĩnh vực do cạnh tranh công nghệ có xu hướng làm cho thủ tục đấu thầu trở nên phức tạp. Chúng tôi xin giới thiệu các ví dụ nâng cao về vấn đề này và đưa ra các yêu cầu”.

  Lịch trình cuộc họp trao đổi ý kiến ​​như sau.

  ▽Tohoku = Ngày 25 tháng 7 từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều ▽ Shikoku = Ngày 30 tháng 7 từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều ▽ Hokkaido = Ngày 5 tháng 8 từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều ▽ Trung Quốc = Ngày 7 tháng 7 từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều ▽ Kinki = Ngày 9 cùng ngày, 4 giờ chiều - 6 giờ chiều ▽ Kyushu = Ngày 29 tháng 9 4 giờ chiều-6 giờ chiều ▽ Kanto = 2 giờ 45 chiều ngày 4 tháng 9 - 4 giờ 15 chiều (đang điều chỉnh) Chubu = 4 giờ chiều-6 giờ chiều ngày 9 tháng 9 ▽Hokuriku = 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều ngày 17 ▽Okinawa = Đang điều chỉnh.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline