Hiệp hội Xây dựng Điện Nhật Bản, các công ty thành viên Đề xuất "Nghỉ 8 ngày trong 4 tuần"/Cải cách phong cách làm việc cho người đặt hàng

Hiệp hội Xây dựng Điện Nhật Bản, các công ty thành viên Đề xuất "Nghỉ 8 ngày trong 4 tuần"/Cải cách phong cách làm việc cho người đặt hàng

     Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Điện Nhật Bản (Chủ tịch: Hiroshi Yamaguchi, Cố vấn đặc biệt của Kandenko) đã thông báo vào ngày 24 rằng giới hạn trên của việc làm thêm giờ sẽ được áp dụng cho ngành xây dựng từ năm 2024 và các công ty thành viên đang thúc đẩy "cải cách phong cách làm việc". tuyên bố rằng anh ta sẽ đưa ra lời đề nghị cho người đặt hàng. Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ yêu cầu người đặt hàng xem xét 8 ngày đóng cửa trong 4 tuần và "hậu kỳ" mà công việc lắp đặt điện phải chịu trách nhiệm trong quá trình thi công.

    Tờ rơi do Hiệp hội Xây dựng Điện lực tạo ra. Được sử dụng khi các công ty thành viên đưa ra đề xuất
     

    Zalo
    Hotline