Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Nhật Bản nêu rõ các đề xuất mở rộng/xem xét mở rộng nhà máy điện hạt nhân mới lần đầu tiên sau 12 năm

Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Nhật Bản nêu rõ các đề xuất mở rộng/xem xét mở rộng nhà máy điện hạt nhân mới lần đầu tiên sau 12 năm

    Vào ngày 20, Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Nhật Bản đã đưa ra đề xuất kêu gọi xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới và thay thế các nhà máy điện hạt nhân. Tên của đề xuất sẽ được đổi từ “giảm năng lượng hạt nhân” được đề xuất vào tháng 7 năm 2011 sau trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản thành “năng lượng hạt nhân tích cực”. Chính phủ đã nói rõ rằng năng lượng hạt nhân là cần thiết trong bối cảnh 50 năm trung hòa carbon và nhu cầu năng lượng trong tương lai. Ngoài ra, các khuyến nghị còn đề cập đến tình trạng quản lý năng lượng hạt nhân, bao gồm nâng cao hiệu quả của việc đánh giá và xem xét Cơ quan quản lý hạt nhân.

    Kế hoạch “Giảm năng lượng hạt nhân” được công bố vào năm 2011 kêu gọi khởi động lại đều đặn các lò phản ứng hiện có và phát triển các lò phản ứng thế hệ tiếp theo, nhưng cái tên này đứng một mình và rất khó để truyền đạt ý định thực sự.

    Zalo
    Hotline