Điện lực Hokkaido và mở rộng giới thiệu năng lượng tái tạo

Điện lực Hokkaido và mở rộng giới thiệu năng lượng tái tạo

    ◆ Những thành tựu tích lũy được Công ty Điện lực Hokkaido đang nỗ lực đều đặn theo hướng khử cacbon và đang tập trung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để đạt được mức trung hòa cacbon vào năm 2050. Hiện tại, công suất lắp đặt của Tập đoàn Điện lực Hokkaido là khoảng 1,79 triệu kilowatt, nhưng tầm nhìn quản lý của công ty được công bố vào năm 2020 nhằm mục đích tăng công suất đó lên hơn 300.000 kilowatt trong 10 năm từ 2020 đến 2030. Bộ phận phát triển chuyên dụng được thành lập vào năm 2022 đã bắt tay vào hoạt động kinh doanh PPA (hợp đồng mua bán điện) sản xuất điện mặt trời bên ngoài cơ sở và công ty đang đạt được kết quả, bao gồm cả việc tăng công suất của chính mình. Chúng tôi sẽ giới thiệu hiện trạng của các dự án năng lượng tái tạo, bao gồm cả nhà máy điện nhị phân địa nhiệt bắt đầu hoạt động ở Morimachi, Hokkaido vào tháng 11 năm nay.

    Zalo
    Hotline