Để tránh cắt giảm năng lượng tái tạo, hãy sử dụng năng lượng phân tán để tăng cường DR/Chubu Electric, Chubu Electric PG, NTT Data và

Để tránh cắt giảm năng lượng tái tạo, hãy sử dụng năng lượng phân tán để tăng cường DR/Chubu Electric, Chubu Electric PG, NTT Data và

    Vào ngày 22, Công ty Điện lực Chubu và Lưới điện Chubu (PG) đã thông báo rằng họ đã bắt đầu nghiên cứu chung với NTT Data trong cùng ngày để hạn chế việc kiểm soát sản lượng năng lượng tái tạo. Các nguồn năng lượng phân tán (DER) như xe điện (EV), bơm nhiệt và pin lưu trữ được sử dụng để "tăng đáp ứng nhu cầu (DR)". Nhu cầu điện từ tối đến sáng hôm sau được chuyển sang ban ngày khi lượng điện năng lượng mặt trời phát ra tăng lên. Kế hoạch là bắt đầu vận hành hệ thống vào năm 2027.

    Zalo
    Hotline