Đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Việt Nam

Đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Việt Nam

  Đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Việt Nam
  Năng lượng tái tạo TEPCO, Inc.

  TEPCO Renewable Power, Inc. (TEPCO RP) đã mua 24,96% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (sau đây gọi là “VNPD”), một công ty thủy điện tại Việt Nam, qua đó biến công ty trở thành một công ty liên kết. Đây là khoản đầu tư thứ hai mà TEPCO RP thực hiện tại Việt Nam sau khoản đầu tư của chúng tôi vào dự án thủy điện Cốc San.

  VNPD là công ty thủy điện được thành lập năm 2002 và hiện đang niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM. Công ty sở hữu và vận hành 3 nhà máy thủy điện (Tổng công suất: 136,2MW).
  Ngoài việc cung cấp nguồn điện ổn định đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại Việt Nam, VNPD có kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo mới, không chỉ thủy điện mà còn các nguồn năng lượng tái tạo khác, nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo đã đề ra. trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia tiếp theo.

  Với khoản đầu tư của TEPCO RP vào dự án thủy điện Cốc San của Việt Nam vào năm 2018, chúng tôi đã có cơ hội nhiều lần tham gia thảo luận với nhân sự địa phương và xây dựng mối quan hệ tin cậy bền chặt vượt qua biên giới và văn hóa quốc gia. Nhờ đó, chúng ta đã thành công trong việc gia tăng giá trị cho nhà máy thủy điện Cốc San.
  Với khoản đầu tư mới này, TEPCO RP sẽ sử dụng chuyên môn O&M* mà họ đã trau dồi được trong nhiều năm trong ngành thủy điện của Nhật Bản làm nền tảng để hợp tác với VNPD nhằm nâng cao giá trị của các nhà máy thủy điện hiện tại.

  TEPCO RP sẽ tiếp tục chủ động đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo đồng thời xây dựng quan hệ đối tác với các nhà điều hành kinh doanh trong và ngoài nước. Và thông qua những sáng kiến này, chúng ta sẽ đóng góp vào việc tạo ra một xã hội trung hòa carbon sạch và bền vững, có thể tối đa hóa những món quà của thiên nhiên.

  Zalo
  Hotline