Đánh giá lỗi hoạt động hàng hải Genkai/Ủy ban quản lý để thảo luận cách xác nhận kiến ​​thức mới

Đánh giá lỗi hoạt động hàng hải Genkai/Ủy ban quản lý để thảo luận cách xác nhận kiến ​​thức mới

    Tại cuộc họp thường kỳ vào ngày 25, Cơ quan quản lý hạt nhân sẽ thảo luận cách xác nhận những phát hiện mới liên quan đến các lỗi hoạt động trên biển tại Tổ máy số 3 và 4 của Nhà máy điện hạt nhân Genkai thuộc Công ty Điện lực Kyushu. Vào năm 2022, Trụ sở Xúc tiến Nghiên cứu Động đất của đất nước sẽ xuất bản ``Đánh giá dài hạn về các đứt gãy hoạt động trên biển ở Biển Tây Nam Nhật Bản.'' Tại cuộc họp đánh giá ngày 13, Công ty Điện lực Kyushu giải thích rằng việc đánh giá dài hạn không ảnh hưởng đến chuyển động địa chấn tiêu chuẩn (Ss) và sóng thần tiêu chuẩn đã được phê duyệt nhưng ủy ban quản lý đã yêu cầu tổ chức lại.


     

    Zalo
    Hotline