Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản / Đề cương dự thảo Luật Đảm bảo chất lượng sửa đổi, thực hiện các điều khoản trượt và các trách nhiệm khác của người mua

Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản / Đề cương dự thảo Luật Đảm bảo chất lượng sửa đổi, thực hiện các điều khoản trượt và các trách nhiệm khác của người mua

  Cuộc họp đầu tiên của Nhóm Dự án (PT) về việc sửa đổi Đạo luật Đảm bảo Chất lượng Công trình Công cộng (Đạo luật Đảm bảo Chất lượng Công trình Công cộng), được thành lập bởi Liên đoàn Nghị viện về Đảm bảo Chất lượng Công trình Công cộng của Đảng Dân chủ Tự do (chủ tịch: Takumi Nemoto, thành viên của Hạ viện), được tổ chức vào ngày 20. Một dự thảo chính sách về cải cách pháp luật đã được trình bày (xem bảng). Các biện pháp được tổ chức thành ba trụ cột chính: ▽Cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân xây dựng công cộng; ▽Ngành xây dựng địa phương bền vững; ▽Thúc đẩy phát triển công nghệ và sử dụng công nghệ mới. Là một phần trong ``trách nhiệm của bên đặt hàng'' được quy định trong Luật Đảm bảo Chất lượng, các biện pháp mới sẽ được đưa vào, chẳng hạn như chuyển giá phù hợp thông qua việc sử dụng các điều khoản trượt, sử dụng công nghệ hiệu quả để nâng cao năng suất và phản ánh các chi phí cần thiết trong giá dự kiến.

  Dựa trên những yêu cầu nhận được từ các hiệp hội thương mại liên quan đến xây dựng tại đại hội tháng trước, chúng tôi đã tóm tắt những điểm cần giải quyết trong việc sửa đổi luật. Nobuaki Sato, thành viên Hạ viện, người đảm nhận chức chủ tịch PT, giải thích nội dung đề xuất và hỏi ý kiến ​​của các thành viên tham gia.

  Các điều khoản trượt, vốn đã trở nên quan trọng hơn do giá vật liệu tăng mạnh, hiện bị giới hạn ở các điều khoản hoạt động trong các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của hợp đồng công trình công cộng. Vị trí này sẽ được nâng cao hơn nữa bằng cách đưa nó vào luật. Khách hàng có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn hoạt động và sửa đổi hợp đồng dựa trên các tiêu chuẩn đó, đồng thời nêu rõ rằng tất cả các khách hàng công, bao gồm cả chính quyền địa phương, phải vận hành hệ thống một cách phù hợp.

  Để thúc đẩy việc sử dụng công nghệ mới, nhu cầu đảm bảo chất lượng thông qua nghiên cứu, phát triển công nghệ và thực hiện xã hội sẽ mới được định vị là một “triết lý cơ bản”. Sẽ xem xét việc sử dụng công nghệ và phương pháp xây dựng có giá trị tổng thể cao, bao gồm các yếu tố khác ngoài giá cả như năng suất và an toàn, đồng thời trách nhiệm của khách hàng sẽ được bổ sung để phản ánh các chi phí cần thiết trong giá kế hoạch.

  Nhấn mạnh cũng sẽ được đặt vào việc cải cách phong cách làm việc cho công nhân xây dựng công cộng. Một điều khoản mới sẽ được thiết lập để chính phủ quốc gia, với tư cách là cơ quan hành chính của ngành, nắm bắt các điều kiện thực tế về tiền lương và ngày nghỉ của các kỹ sư và kỹ thuật viên, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo điều kiện làm việc thích hợp.

  Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy việc sử dụng hệ thống ra lệnh để duy trì vai trò “những người bảo vệ khu vực”. Bổ sung trách nhiệm của khách hàng trong việc đặt ra các điều kiện đấu thầu phù hợp dựa trên hoàn cảnh địa phương. Đối với các dự án công trình công cộng có số lượng nhà thầu trên cùng khu vực hạn chế và không có sự cạnh tranh thì có quy định rõ ràng là khách hàng có thể chọn hợp đồng tùy chọn.

  Zalo
  Hotline