Daewoo hợp tác để phát triển hệ thống thu giữ carbon cho tàu thủy

Daewoo hợp tác để phát triển hệ thống thu giữ carbon cho tàu thủy

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Daewoo hợp tác để phát triển hệ thống thu giữ carbon cho tàu thủy
  Công ty đóng tàu Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) của Hàn Quốc đang tìm cách phát triển hệ thống thu giữ và lưu trữ carbon trên tàu (CCS) với các đối tác Hy Lạp và Hoa Kỳ, phù hợp với nỗ lực khử carbon của ngành công nghiệp hàng hải.

  DSME đã hợp tác với công ty vận tải biển Hy Lạp GasLog và tổ chức phân loại hàng hải, Cục Hàng hải Hoa Kỳ để phát triển hệ thống. Công nghệ này sẽ thu giữ CO2 từ khí thải do các tàu thải ra và lưu trữ trên tàu trước khi đưa vào bờ an toàn. Điều này cũng có thể làm giảm chi phí hoạt động cho các tàu, DSME cho biết vào ngày 10 tháng 6, mà không cung cấp thêm chi tiết.

  Hệ thống CCS trên tàu dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào quý đầu tiên của năm 2023. Bốn tàu sân bay LNG mà GasLog đặt hàng từ DSME vào năm 2021 sẽ được chuyển giao với hệ thống CCS trên tàu được lắp đặt từ nửa đầu năm 2024.

  Ngành hàng hải toàn cầu phải đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải carbon của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) là 40pc vào năm 2030 và 70pc vào năm 2050, so với mức năm 2008. IMO nhắc lại sự cần thiết phải hợp tác để khử cacbon vào đầu năm nay.

  Ba công ty có kế hoạch hợp tác thiết kế một hệ thống CCS tích hợp tối ưu để sử dụng trong các tàu sân bay LNG sẽ được xây dựng bởi DSME trong tương lai, cũng như để có được sự chấp thuận về nguyên tắc cho thiết kế. DSME đã đảm bảo công nghệ cốt lõi cho hệ thống CCS trên bo mạch thông qua việc hợp tác phát triển với các công ty thiết bị trong nước.

  DSME sẽ tiến hành nghiên cứu tính khả thi về cài đặt và hoạt động của công nghệ, trong khi GasLog sẽ xem xét các yêu cầu kỹ thuật để cài đặt và vận hành hệ thống. ABS sẽ hướng dẫn các quy tắc và quy định tổng thể liên quan đến việc phát triển công nghệ và cung cấp tư vấn kỹ thuật.

  Zalo
  Hotline