Cục Phát triển Hokkaido/Thông báo về kết quả hoạt động năm tài chính thứ 24 Chính sách sáng kiến ​​​​dự án cải tiến chất lượng

Cục Phát triển Hokkaido/Thông báo về kết quả hoạt động năm tài chính thứ 24 Chính sách sáng kiến ​​​​dự án cải tiến chất lượng

  Học trực tuyến cho nhân viên với lịch trình xây dựng phù hợp Vàon gày 19, Cục Phát tr  iển Hokkaido đã công bố chính sách sáng kiến ​​năm 2024 cho ``Dự án Cải thiện Chất lượng Kết quả Công việc.'' ▽ Cân bằng thời hạn thực hiện và ấn định thời gian thi công phù hợp ▽ Nâng cao hiệu quả thi công bằng cách làm rõ các điều kiện ▽ Phản hồi trong một ngày ▽ Cải thiện môi trường làm việc (lập trường hàng tuần) - được đặt làm hạng mục ưu tiên. Để chuẩn hóa thời hạn thực hiện, công ty quyết định triển khai e-learning cho nhân viên để đưa ra thời hạn thi công phù hợp, đồng thời đặt mục tiêu giảm số lượng công việc có deadline trong tháng 3 xuống còn 15% hoặc ít hơn.

  Dự án nâng cao chất lượng kết quả công trình nhằm mục đích nâng cao hiệu quả thi công và đảm bảo chất lượng bằng cách nỗ lực đảm bảo chất lượng kết quả công việc ở giai đoạn thượng nguồn của công trình xây dựng. Cục đã thực hiện việc này từ năm tài chính 2012.

  Về việc cân bằng thời hạn thực hiện, giá trị mục tiêu được đặt cho số lượng nhiệm vụ có thời hạn thực hiện trong khoảng thời gian mục tiêu. 15% trở lên trong tổng số công việc có thời hạn trong quý 1, 25% trở lên trong quý 2, 25% trở lên trong quý 3 và 35% trở xuống trong quý 4. Mục tiêu là "15%. hoặc ít hơn." Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống quản lý học tập dựa trên Internet và sử dụng học tập điện tử để thay đổi tư duy của nhân viên trong việc thiết lập lịch trình xây dựng phù hợp. Nhân viên phụ trách vận hành sẽ được thông báo về việc áp dụng kết chuyển nhằm đảm bảo thời gian thực hiện phù hợp theo tình hình thực hiện công việc

  Với phản hồi trong một ngày, về cơ bản chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của khách hàng trong vòng một ngày, nhưng nếu khó trả lời trong vòng một ngày, chúng tôi sẽ nhanh chóng bày tỏ ý định của mình, chẳng hạn như bằng cách thông báo cho họ về thời điểm chúng tôi sẽ phản hồi. Hãy đảm bảo cung cấp thời hạn hợp lý để đáp ứng các hướng dẫn từ bên đặt hàng.

  Ngoài các mục ưu tiên, ``xác nhận tính chính xác của việc tạo kết quả dữ liệu 3D, v.v.'' đã được thêm vào các mục cần xác nhận tại cuộc họp xác nhận kinh doanh.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline