CPH2 – Hydrogen năng lượng sạch – Hoàn thành cấp độ 1 của bài kiểm tra chấp nhận tại nhà máy

CPH2 – Hydrogen năng lượng sạch – Hoàn thành cấp độ 1 của bài kiểm tra chấp nhận tại nhà máy

  CPH2 – Hydrogen năng lượng sạch – Đã hoàn thành Cấp độ 1 của Bài kiểm tra chấp nhận tại nhà máy.

  thử nghiệm hydro năng lượng sạch

  CPH2 vui mừng thông báo đã hoàn thành thành công Cấp độ 1 của Bài kiểm tra chấp nhận tại nhà máy (FAT) cho máy điện phân MFE110. Việc hoàn thành FAT Cấp độ 1 của MFE110 đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn trong FAT diễn ra tuần tự, với việc hoàn thành FAT đánh dấu bước ngoặt quan trọng của MFE110 trở thành máy điện phân được chấp nhận về mặt thương mại.

  FAT Cấp độ 1 biểu thị một phần quan trọng của quy trình xác minh rằng các thành phần cơ khí và điện được kiểm tra để hoàn thành, xác nhận rằng tất cả các tài liệu đều theo thứ tự và thiết kế và xây dựng của MFE phù hợp với tài liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn có liên quan. Việc xác minh độc lập thành công đã được thực hiện bởi Lagan MEICA Limited, Nhà thầu của Northern Ireland Water.

  Công ty hiện đang tiến hành Cấp độ 2 của giao thức FAT, xác minh một loạt các kiểm tra và hiệu chuẩn cho MFE110. Sau khi hoàn tất các kiểm tra chức năng của MFE110, CPH2 sẽ bắt đầu Cấp độ 3 FAT, quy trình thử nghiệm cuối cùng sau khi máy điện phân MFE110 đã được đưa vào vận hành hoàn toàn và sản xuất hydro và oxy.

  FAT hoàn thành của MFE110 sẽ là lần đầu tiên khách hàng chấp nhận và xác nhận công nghệ điện phân quy mô của CPH2, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường đưa Công ty ra thị trường.

  Jon Duffy,  Giám đốc điều hành của Clean Power Hydrogen, cho biết:

  Việc hoàn thành FAT Cấp độ 1 là một cột mốc quan trọng khi chúng tôi tiếp tục Thử nghiệm chấp nhận tại nhà máy đối với công nghệ hàng đầu thị trường của mình.

  “Mức 1 có nghĩa là chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng MFE110 và tất cả các kiểm tra cần thiết đã hoàn tất để chúng tôi có thể tiếp tục hành trình thương mại hóa. Bây giờ chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển sang Mức 2, sau khi phê duyệt các kiểm tra chức năng, chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của MFE110.”

  CPH2 – Hydrogen năng lượng sạch – Đã hoàn thành Cấp độ 1 của Bài kiểm tra chấp nhận tại nhà máy. 

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline