ClassNK cấp phép về nguyên tắc (AiP) cho tàu chở dầu tương thích với động cơ chạy bằng hydro

ClassNK cấp phép về nguyên tắc (AiP) cho tàu chở dầu tương thích với động cơ chạy bằng hydro

  ClassNK cấp phép về nguyên tắc (AiP) cho tàu chở dầu tương thích với động cơ chạy bằng hydro.

  ClassNK đã ban hành Chứng nhận nguyên tắc (AiP) cho khái niệm thiết kế tàu chở dầu 5.000KL tương thích với động cơ chạy bằng hydro với hệ thống đẩy điện do UYENO TRANSTECH LTD., YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD., Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd. phát triển. Đây là chứng nhận AiP đầu tiên trên thế giới cho thiết kế tàu chở dầu sử dụng hydro hóa lỏng làm nhiên liệu.

  Con tàu được thiết kế như một phần của dự án “Phát triển tàu chở dầu nội địa chạy bằng hydro quy mô lớn và trình diễn tàu không phát thải” của Nippon Foundation.

  ClassNK đã tiến hành đánh giá khái niệm thiết kế tàu dựa trên các quy tắc của mình, bao gồm phần GF của “Quy tắc và Hướng dẫn về Khảo sát và Xây dựng Tàu thép” kết hợp Bộ luật IGF, Phần D của “Hướng dẫn cho Tàu sử dụng Nhiên liệu thay thế; Hướng dẫn cho Tàu sử dụng Hydro làm Nhiên liệu (Phiên bản 3.0.0)” và “Hướng dẫn cho Hệ thống Điện Pin Nhiên liệu Trên Tàu (Phiên bản thứ hai)”. Sau khi xác nhận rằng chúng tuân thủ các yêu cầu được quy định, ClassNK đã ban hành AiP.
  Đây là AiP đầu tiên được ban hành thông qua quá trình đánh giá dựa trên Phần D của “Hướng dẫn cho Tàu sử dụng Nhiên liệu thay thế”, được ban hành vào tháng 5 năm 2024*1.

  ClassNK sẽ đóng góp vào việc xem xét sâu hơn dự án theo góc độ đánh giá an toàn và sẽ nỗ lực hỗ trợ quá trình khử cacbon trong vận tải biển.

  ClassNK cấp phép về nguyên tắc (AiP) cho tàu chở dầu tương thích với động cơ chạy bằng hydro.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline