COWI tham gia Dự án điện gió nổi 800 MW của Equinor ngoài khơi Hàn Quốc

COWI tham gia Dự án điện gió nổi 800 MW của Equinor ngoài khơi Hàn Quốc

  COWI tham gia Dự án điện gió nổi 800 MW của Equinor ngoài khơi Hàn Quốc
  Equinor đã chọn COWI có trụ sở tại Đan Mạch làm Kỹ sư của Chủ đầu tư cho dự án điện gió nổi ngoài khơi Firefly ở Hàn Quốc.

  Theo thỏa thuận, nhân sự của COWI sẽ được tích hợp vào nhóm phát triển dự án riêng của Equinor để cung cấp các dịch vụ theo dõi kỹ thuật và quản lý.

  Hợp đồng cũng bao gồm các nghiên cứu độc lập, đánh giá và các dịch vụ kỹ thuật khác.

  Những nguồn lực đầu tiên sẽ được huy động ngay lập tức, Qua giai đoạn phát triển dự án, tổng số nguồn lực dự kiến ​​tối đa là 30 người.

  Hợp đồng sẽ kéo dài trong suốt thời gian của dự án điện gió ngoài khơi Firefly.

  Trang trại gió Firefly được lên kế hoạch cho diện tích 2 x 75 km2 cách bờ biển thành phố Ulsan của Hàn Quốc khoảng 70 km và sẽ phục vụ cho lưới điện của Hàn Quốc. Nó được lên kế hoạch để đi vào hoạt động vào năm 2027.

  Dự án 800 MW sẽ được phát triển dựa trên khái niệm nổi nửa nổi nửa chìm có mớn nước thấp gọi là Wind Semi.

  Zalo
  Hotline