Công ty xây dựng Nhật Bản Shimizu sẽ hợp tác với Đại học Indonesia trong Dự án xử lý ô nhiễm đất và nước ngầm

Công ty xây dựng Nhật Bản Shimizu sẽ hợp tác với Đại học Indonesia trong Dự án xử lý ô nhiễm đất và nước ngầm

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Công ty xây dựng Nhật Bản Shimizu sẽ hợp tác với Đại học Indonesia trong Dự án xử lý ô nhiễm đất và nước ngầm

  Công ty xây dựng Nhật Bản Shimizu Corporation sẽ khởi động một dự án hợp tác giữa ngành và học viện để xử lý đất và nước ngầm ở Indonesia. Công ty đã ký một thỏa thuận trao đổi kỹ thuật với Học viện Công nghệ Bandung ở Indonesia, và tổ chức hội thảo tại khuôn viên trường ở Bandung, Tây Java vào ngày 17 tháng 6 để trao đổi quan điểm về sự hợp tác trong tương lai.

  Tại Indonesia, ô nhiễm do hoạt động khoan dầu khí và tràn dầu, ô nhiễm môi trường do thủy ngân sử dụng trong hoạt động khoan vàng trái phép đã trở thành những vấn đề xã hội. Chính phủ đã và đang tăng cường phản ứng chính sách đối với việc xử lý đất bị ô nhiễm và nước ngầm, bao gồm việc ban hành Hướng dẫn phục hồi đất bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại vào năm 2018.

  Để góp phần cải thiện môi trường đất và nước ngầm, Tập đoàn Shimizu, hợp tác với Viện Công nghệ Bandung, đang xem xét việc sử dụng công nghệ làm sạch đất và công nghệ xử lý đất tại chỗ và nước ngầm. Mục đích của hội thảo là xác minh khả năng ứng dụng của các công nghệ này trong môi trường đất và nước ngầm khác với ở Nhật Bản, đồng thời hiện thực hóa dự án cải thiện môi trường ở các khu vực bị ô nhiễm.

  Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin về công nghệ xử lý môi trường và hệ thống pháp luật liên quan đến môi trường. Trường đại học đã trình bày thông tin về hiện trạng ô nhiễm chất thải nguy hại, và Shimizu trình bày thông tin về công nghệ xử lý đất và nước ngầm của trường.

  Zalo
  Hotline