Công ty năng lượng Parttern bắt đầu xây dựng ngoài khơi Ishikari 112MW ở Nhật Bản

Công ty năng lượng Parttern bắt đầu xây dựng ngoài khơi Ishikari 112MW ở Nhật Bản

  Công ty năng lượng Parttern bắt đầu xây dựng ngoài khơi Ishikari 112MW ở Nhật Bản
  Trang trại điện gió sẽ có 14 tuabin Siemens Gamesa 8MW và bộ lưu trữ pin 100MW

  Pattern Energy đã bắt đầu xây dựng trang trại gió ngoài khơi Ishikari 112MW ngoài khơi Nhật Bản sau khi hoàn thành việc cấp vốn.

  Tổng cộng 14 tuabin Siemens Gamesa 8MW sẽ được lắp đặt tại địa điểm 3 km ngoài khơi Hokkaido, trong khi dự án cũng sẽ bao gồm một cơ sở lưu trữ pin 100MW.

  Hoạt động thương mại dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 12 năm 2023 và một thỏa thuận mua bán điện 20 năm đã được thực hiện để Mạng lưới Điện Hokkaido bao tiêu toàn bộ lượng điện sản xuất.

  Trang trại gió Ishikari đang được phát triển bởi Pattern Energy có trụ sở tại Hoa Kỳ hợp tác với Green Power Investment Corporation.

  Giám đốc điều hành Mike Garland của Pattern Energy cho biết: “Dự án lịch sử này là cơ sở lưu trữ điện và gió ngoài khơi kết hợp lớn nhất của Nhật Bản và là nơi lắp đặt tuabin gió ngoài khơi 8MW đầu tiên trong nước.

  “Cùng với GPI, chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ chuyên gia hàng đầu về gió trong và ngoài khơi và dự án Ishikari là kết quả của hơn 15 năm lập kế hoạch.

  “Nhóm các tổ chức tài chính hàng đầu đang ủng hộ dự án này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ về các giải pháp điện sạch sáng tạo”.

  Việc tài trợ cho chương trình do Ngân hàng MUFG, Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui, Ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui, Ngân hàng Mizuho, ​​Ngân hàng Phát triển Nhật Bản, Ngân hàng Societe Generale và Shinsei đồng thu xếp.

  Pattern Energy có tám cơ sở năng lượng tái tạo ở Nhật Bản đang hoạt động hoặc đang xây dựng, bao gồm ba dự án gió trên bờ và hai công viên năng lượng mặt trời đang hoạt động, cùng với ba cơ sở điện gió đang được xây dựng.

  Zalo
  Hotline