Công ty điện nguyên tử Nhật Bản bổ nhiệm ba giám đốc điều hành mới

Công ty điện nguyên tử Nhật Bản bổ nhiệm ba giám đốc điều hành mới

   Vào ngày 18, Công ty Điện lực Nguyên tử Nhật Bản sẽ bổ nhiệm Itsuki Takamatsu, Quyền Tổng Giám đốc Nhà máy Điện Tsuruga, Trụ sở Kinh doanh Tsuruga, Masanobu Kamiya, Tổng Giám đốc Văn phòng Kế hoạch Phát triển, và Kimihito Takeuchi, Quyền Tổng Giám đốc Nhà máy Điện Tokai và Quyền Tổng Giám đốc của Nhà máy điện Tokai số 2, Trụ sở kinh doanh Tokai Ba giám đốc trung tâm quản lý xây dựng mới đã được bổ nhiệm. Cả hai đều đề ngày 30 tháng 6. Ông Takamatsu sẽ là Phó Tổng Giám đốc của Trụ sở Kinh doanh Tsuruga, và ông Kamiya sẽ phụ trách Văn phòng Kế hoạch Phát triển và phụ trách Tổ máy số 2 của Nhà máy Điện Tsuruga. Không có sự thay đổi nào trong trách nhiệm của ông Takeuchi.

  Ông Tatsuki Takamatsu

  Ông Masanobu Kamiya

  Ông Kimito Takeuchi
   

  Zalo
  Hotline