Công bố Báo cáo Tạm thời về Phát triển Tầm nhìn Đồng Sáng tạo Kinh tế ASEAN-Nhật Bản

Công bố Báo cáo Tạm thời về Phát triển Tầm nhìn Đồng Sáng tạo Kinh tế ASEAN-Nhật Bản

  Công bố Báo cáo Tạm thời về Phát triển Tầm nhìn Đồng Sáng tạo Kinh tế ASEAN-Nhật Bản


  Ngày 6 tháng 1 năm 2023

  Thông cáo báo chí chung với Tổ chức ngoại thương Nhật Bản (JETRO)

  Hôm nay, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI), Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO), Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cùng các tổ chức khác trong cộng đồng doanh nghiệp đã công bố lưu ý tạm thời về việc phát triển quan hệ hợp tác kinh tế ASEAN-Nhật Bản. Tầm nhìn Sáng tạo.

  1. Tóm tắt
  METI, JETRO và Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và các tổ chức khác trong cộng đồng doanh nghiệp đã cùng nhau thảo luận thông qua một nhóm nghiên cứu về việc xây dựng Tầm nhìn Đồng sáng tạo Kinh tế ASEAN-Nhật Bản (sau đây gọi là Tầm nhìn), định hướng cho một kỷ nguyên mới của hợp tác kinh tế ASEAN-Nhật Bản hướng tới tương lai, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Hữu nghị và Hợp tác ASEAN-Nhật Bản vào năm 2023. Dựa trên các cuộc phỏng vấn với nhiều công ty, chuyên gia và những người khác của ASEAN và Nhật Bản, và các cuộc thảo luận của nhóm nghiên cứu, một ghi chú tạm thời để phát triển Tầm nhìn hiện đã được phát hành.
  Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và phản ánh ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là của từng quốc gia ASEAN và các cộng đồng khác, đồng thời thảo luận sâu hơn để hướng tới việc biên soạn Tầm nhìn cuối cùng trong năm nay. Ngoài ra, để kỷ niệm 50 năm Hữu nghị và Hợp tác Nhật Bản-ASEAN, chúng tôi dự định tổ chức một loạt sự kiện trong năm nay, bao gồm sự kiện về chủ đề Đồng sáng tạo ASEAN-Nhật Bản của các tổ chức doanh nghiệp ASEAN, sự kiện ASEAN-Nhật Bản Tuần lễ Doanh nghiệp 2023 và Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp ASEAN-Nhật Bản đặc biệt. Ngoài những sự kiện này, hỗ trợ xúc tiến của các công ty ASEAN và Nhật Bản sẽ được cung cấp. Thông qua Chuỗi hoạt động đồng sáng tạo kinh tế ASEAN-Nhật Bản này, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo động lực trong khu vực công và tư nhân hướng tới đồng sáng tạo kinh tế ASEAN-Nhật Bản.

  2. Tóm tắt báo cáo tạm thời xây dựng Tầm nhìn
  Các chương của Tầm nhìn
  Giới thiệu - Định nghĩa lại quan hệ kinh tế ASEAN-Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm Hữu nghị và Hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản
  Nhận thức về tình hình hiện tại - Phản ánh những thay đổi trong mối quan hệ giữa ASEAN và Nhật Bản và hiểu được vị trí hiện tại của chúng ta
  Tầm nhìn về mối quan hệ kinh tế mới ASEAN-Nhật Bản
  Bốn trụ cột hành động để hiện thực hóa tầm nhìn
  Kết luận - Các bước tiếp theo để hiện thực hóa Tầm nhìn đồng sáng tạo kinh tế ASEAN-Nhật Bản
  Tuyên bố chính của Tầm nhìn
  “Phát triển một xã hội ‘an toàn, thịnh vượng và tự do’ thông qua đồng sáng tạo kinh tế công bằng và cùng có lợi dựa trên niềm tin đã được xây dựng trong 50 năm qua.”

  Bốn trụ cột hành động vì đồng sáng tạo kinh tế
  ① Cân bằng tính đa dạng và tính toàn diện trong phát triển bền vững
  ② Tăng cường kết nối mạng-vật lý
  ③ Thúc đẩy đổi mới mở vượt ra ngoài biên giới
  ④ Xây dựng hệ sinh thái đồng sáng tạo nguồn nhân lực năng động

  3. URL liên quan
  Các tài liệu được thảo luận trong Nhóm nghiên cứu về Tầm nhìn đồng sáng tạo kinh tế ASEAN-Nhật Bản được đăng trên trang web chuyên dụng của JETRO bên dưới. (Chỉ tiếng Nhật)

  Zalo
  Hotline