Chubu Electric Power triển khai năng lượng mặt trời điện áp cao cho nông nghiệp ở tỉnh Mie, dự án phi FIT đầu tiên

Chubu Electric Power triển khai năng lượng mặt trời điện áp cao cho nông nghiệp ở tỉnh Mie, dự án phi FIT đầu tiên

  Chubu Electric Power triển khai năng lượng mặt trời điện áp cao cho nông nghiệp ở tỉnh Mie, dự án phi FIT đầu tiên
  Thỏa thuận toàn diện với JA Mie, do Eco Smile thiết kế và hợp tác xây dựng với Koufuku

  (出所:中部電力)

   

  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Chubu Electric Power và JA Mie Shinren
  (Nguồn: Điện lực Chubu)

  (出所:中部電力)

   

  Vị trí điện mặt trời nông nghiệp ở tỉnh Mie
  (Nguồn: Điện lực Chubu)

  (出所:エコスマイル)

   

  Hình ảnh vận hành cung cấp năng lượng mặt trời cho nông nghiệp thông qua PPA bên ngoài và “hợp tác phúc lợi nông nghiệp”
  (Nguồn: Eco Smile)

  Công ty Điện lực Chubu đang thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản xuất năng lượng mặt trời theo kiểu nông nghiệp (chia sẻ năng lượng mặt trời) ở tỉnh Mie. Vào ngày 29 tháng 3, chúng tôi đã ký kết ``Thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm hiện thực hóa một xã hội khử cacbon trong lĩnh vực lương thực và nông nghiệp ở tỉnh Mie'' với Liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp tín dụng tỉnh Mie (JA Mie Shinren), một tổ chức tài chính của Tập đoàn JA. Dựa trên thỏa thuận này, vào ngày 30 tháng 4, có thông báo rằng Chubu Electric Power, thông qua công ty điều hành, đã ký kết hợp đồng vay cho các dự án năng lượng mặt trời nông nghiệp được quy hoạch tại bảy địa điểm ở tỉnh Mie.

  Eco Smile (Thành phố Nagoya) sẽ chịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng thiết bị năng lượng mặt trời cho nông nghiệp tại bảy địa điểm. Công ty thông báo vào ngày 30 tháng 4 rằng họ đã ký hợp đồng xây dựng với công ty điều hành Chubu Electric Power về thiết bị phát điện năng lượng mặt trời cho nông nghiệp và việc xây dựng một dự án đã bắt đầu. Tất cả bảy dự án đều không sử dụng hệ thống Giá bán điện (FIT); sau khi hoàn thành, công ty điều hành của Chubu Electric Power sẽ trở thành đơn vị phát điện, ký kết PPA (hợp đồng mua bán điện) bên ngoài với người tiêu dùng và trở thành đơn vị bán lẻ điện nhà cung cấp. Cung cấp điện thông qua. Đây là lần đầu tiên Điện lực Chubu sở hữu và vận hành nhà máy điện mặt trời nông nghiệp không sử dụng FIT.

  Bảy địa điểm gồm 5 địa điểm ở Thành phố Yokkaichi, một ở Thành phố Tsu và một ở Thành phố Suzuka, với tổng diện tích đất nông nghiệp là 3,3ha và tổng công suất các tấm pin mặt trời là 2932kW, được kết nối với hệ thống phân phối điện cao thế dòng làm. Dự án tọa lạc tại Mizusawa Higashi, Thành phố Yokkaichi đã bắt đầu xây dựng.

  Sakaki sẽ được trồng dưới các tấm pin mặt trời và Sai no Sakaki (Thành phố Ome, Tokyo) sẽ chịu trách nhiệm quản lý trang trại. Ngoài ``Hợp tác Nông nghiệp và Phúc lợi'' của Eco Smile, sử dụng người khuyết tật làm công việc nhẹ nhàng trong quá trình xây dựng, khi nhà máy đi vào hoạt động, Sai no Sakaki sẽ triển khai ``Hợp tác Nông nghiệp và Phúc lợi'', sử dụng người khuyết tật trong công tác quản lý trang trại. Eco Smile có thành tích thiết kế, xây dựng và vận hành các trang trại năng lượng mặt trời với sự cộng tác của Sai no Sakaki ở tỉnh Mie, tỉnh Shizuoka, tỉnh Chiba, tỉnh Saitama và các tỉnh khác.

  Zalo
  Hotline