Chủ tịch Hiệp hội An toàn Trung ương Ichikawa, tuần tra an toàn mùa hè ở Shizuoka / ý chí mạnh mẽ để xóa bỏ thảm họa

Chủ tịch Hiệp hội An toàn Trung ương Ichikawa, tuần tra an toàn mùa hè ở Shizuoka / ý chí mạnh mẽ để xóa bỏ thảm họa

    Hiệp hội kiểm tra an toàn điện Chubu (Chủ tịch Yayoi Ichikawa) đã tiến hành một cuộc tuần tra an toàn mùa hè ở tỉnh Shizuoka vào ngày 8 và 9 bởi Chủ tịch Ichikawa. Tôi đã xem cách các nhân viên làm việc tại công trường và tuần tra tại văn phòng bán hàng. Trong lời chào mừng tại Văn phòng Kinh doanh Shizuoka, Chủ tịch Ichikawa đã kêu gọi: "Điều quan trọng là phải làm việc với quyết tâm mạnh mẽ để mọi thảm họa đều có thể được loại bỏ."

    Chủ tịch Ichikawa (trái) quan sát công việc.
    Vào ngày 8, tôi đã quan sát cuộc kiểm tra hàng năm tại trường trung học cơ sở Abekawa thành phố Shizuoka với tư cách là một địa điểm làm việc an ninh.

    Zalo
    Hotline