Chính phủ/Nội các thông qua việc bổ nhiệm chủ tịch các công ty đường cao tốc và JR; ba công ty, trong đó có miền Trung Nhật Bản, sẽ được thay thế 

Chính phủ/Nội các thông qua việc bổ nhiệm chủ tịch các công ty đường cao tốc và JR; ba công ty, trong đó có miền Trung Nhật Bản, sẽ được thay thế 

  Vào ngày 21, chính phủ đã phê duyệt nội các để cải tổ chủ tịch của ba công ty đường cao tốc. Chủ tịch của ba công ty Trung Nhật Bản, Tây Nhật Bản và Đường cao tốc Shuto sẽ được thay thế. Tadashi Nawada, cựu giám đốc Cục Phát triển Khu vực Tohoku và cựu giám đốc Cục Phát triển Khu vực Tohoku, sẽ giữ chức chủ tịch Công ty Đường cao tốc Miền Trung Nhật Bản. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông của mỗi công ty vào cuối tháng 6.

  Chủ tịch Công ty Đường cao tốc Tây Nhật Bản sẽ là Yoshiharu Shibamura, giám đốc đại diện kiêm phó chủ tịch điều hành của Tập đoàn Công cộng Đường cao tốc Nhật Bản trước đây. Toru Terayama, giám đốc đại diện và giám đốc điều hành cấp cao, trước đây của Tổng công ty Đường cao tốc Metropolitan, đã được thăng chức làm chủ tịch của Công ty Đường cao tốc Metropolitan. Đây là lần đầu tiên anh được bổ nhiệm làm người đàng hoàng.

  Chủ tịch Công ty Đường cao tốc East Nippon Fumihiko Yuki, Chủ tịch Công ty Đường cao tốc Hanshin Hikaru Yoshida và Chủ tịch Công ty Đường cao tốc Honshu-Shikoku Masao Goto sẽ tiếp tục giữ chức.

  Chính phủ cũng phê duyệt những thay đổi về chủ tịch và chủ tịch của JR Hokkaido, JR Shikoku và JR Freight. Tại JR Shikoku, Kazuyuki Shinomiya, giám đốc đại diện và giám đốc điều hành cấp cao của Proper, đã được thăng chức chủ tịch. Chủ tịch Yoshihiro Nishimaki sẽ giữ chức chủ tịch với quyền đại diện cho công ty.

  Chủ tịch JR Hokkaido Yasuyuki Watanuki và Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Osamu Shimada đã được tái bổ nhiệm. Chủ tịch mới của JR Freight, Inukai và giám đốc đại diện kiêm chủ tịch Koichi Magai cũng sẽ tiếp tục.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline