Chính phủ công bố kế hoạch 5 năm đạt mức trung hòa carbon vào cuối năm/đầu tư vào 22 lĩnh vực trong đó có năng lượng tái tạo

Chính phủ công bố kế hoạch 5 năm đạt mức trung hòa carbon vào cuối năm/đầu tư vào 22 lĩnh vực trong đó có năng lượng tái tạo

    Để đạt được mức độ trung hòa carbon, chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch hành động cho từng lĩnh vực, chẳng hạn như năng lượng tái tạo, vào cuối năm nay. Ban điều hành GX của chính phủ (do Thủ tướng Fumio Kishida làm chủ tịch) sẽ xây dựng kế hoạch 5 năm kết hợp các biện pháp cụ thể cho từng lĩnh vực dựa trên 22 chiến lược đầu tư ngành được biên soạn năm ngoái. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, các biện pháp xây dựng hệ thống sản xuất hàng loạt pin mặt trời perovskite và trong lĩnh vực mạng lưới điện thế hệ tiếp theo, dự kiến ​​sẽ đưa vào các biện pháp nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống. Lò phản ứng cải tiến thế hệ tiếp theo dự kiến ​​cũng sẽ được đưa vào kế hoạch và chi tiết sẽ được thảo luận tại Ban điều hành GX.

    Zalo
    Hotline