Các nhà nghiên cứu xác định luật pháp là trở ngại chính cho sự phát triển của cộng đồng năng lượng

Các nhà nghiên cứu xác định luật pháp là trở ngại chính cho sự phát triển của cộng đồng năng lượng

  Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Đánh giá năng lượng tái tạo và bền vững của Đại học xứ Basque (UPV/EHU) cho thấy số lượng dự án cộng đồng sản xuất và sử dụng năng lượng của chính họ rất khác nhau giữa các quốc gia châu Âu.

  Pháp luật là trở ngại chính cho sự phát triển của cộng đồng năng lượng

  Trừu tượng đồ họa. Tín dụng:  Đánh giá năng lượng tái tạo và bền vững  (2024). DOI: 10.1016/j.rser.2024.114403

  Nhà nghiên cứu UPV/EHU Iraide López và Ph.D. sinh viên Nerea Goitia khám phá các cộng đồng năng lượng ở Liên minh Châu Âu. Phân tích kết luận rằng khó khăn chính cản trở sự phát triển của họ là thiếu quy định cụ thể. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy mức độ tiến triển của cơ chế mới nhằm tạo ra và sử dụng năng lượng của chính nó rất khác nhau giữa các bang.

  Trong khuôn khổ quá trình chuyển đổi sinh thái, Liên minh Châu Âu đang thúc đẩy việc thành lập các cộng đồng năng lượng. Thông qua các chỉ thị của mình, họ đã thúc đẩy cơ chế này nhằm trao quyền cho người dân không còn là người tham gia thụ động trong chuỗi giá trị điện năng.

  Chức năng của người dân không còn giới hạn ở việc tiêu dùng và chi trả: luật pháp cho phép một nhóm người thành lập pháp nhân với mục đích tự sản xuất năng lượng. Và không chỉ để tự tiêu thụ mà còn phải bán bớt số tiền dư thừa.

  Nhóm nghiên cứu Elektriker của UPV/EHU đã phân tích tình hình của các cộng đồng năng lượng ở nhiều quốc gia EU khác nhau. Tác giả của nghiên cứu López chỉ ra rằng "những cộng đồng này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình khử cacbon. Tuy nhiên, quá trình thiết lập vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và nhiều khía cạnh vẫn cần được phát triển. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về hoàn cảnh." trong đó họ thấy mình ở nhiều nơi khác nhau, nhằm góp phần vào sự tiến bộ của họ."

  Đầu tiên, họ phân tích các khía cạnh ảnh hưởng đến sự phát triển của cộng đồng năng lượng và thấy rằng trở ngại chính là luật pháp. Mặc dù khó khăn trong việc huy động vốn, khan hiếm các động lực kinh tế, sự phức tạp của thủ tục hành chính cũng như việc thiếu thời gian và động lực của người dân cũng cản trở việc sáng tạo của họ, nhưng trở ngại lớn nhất là sự thiếu chính xác trong các quy định của mỗi bang.

  Lopez giải thích rằng "Nhìn chung, các quy định chưa đủ chi tiết. Quyền và nghĩa vụ của cơ chế mới này cần được quy định rõ hơn để nó thực sự trở thành một phần của hệ thống. Ví dụ như số lượng thành viên có thể tạo nên một cộng đồng năng lượng; liệu có nên có giới hạn địa lý giữa chúng hay không; liệu việc thiết lập các nhà máy ảo nơi người dùng thậm chí không cần phải ở cùng một quốc gia, v.v., có được chấp nhận hay không."

  Bà cũng chỉ ra rằng sự thiếu chính xác trong luật cũng có tác động tiêu cực đến niềm tin của công chúng đối với các cộng đồng năng lượng, do đó làm chậm sự phát triển của họ.

  Thứ hai, nghiên cứu của UPV/EHU cho thấy mức độ chi tiết trong luật rất khác nhau giữa các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Điều này, cùng với các yếu tố năng lượng và kinh tế ở mỗi bang, có nghĩa là mức độ phát triển của các cộng đồng năng lượng rất khác nhau giữa các nơi. Một ví dụ về điều này là số lượng sáng kiến ​​đã đăng ký: Đức nổi bật với 1.750 dự án, tiếp theo là Đan Mạch với 700 và Hà Lan với 500, và Tây Ban Nha với 33 dự án, đứng ở vị trí thứ chín trong bảng xếp hạng.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline