Các đơn hàng tháng 4-9 nhận được bởi các thành viên của Liên đoàn Xây dựng Nhật Bản / Kỷ lục cao nhất trong 20 năm qua;

Các đơn hàng tháng 4-9 nhận được bởi các thành viên của Liên đoàn Xây dựng Nhật Bản / Kỷ lục cao nhất trong 20 năm qua;

  Các đơn hàng tháng 4-9 nhận được bởi các thành viên của Liên đoàn Xây dựng Nhật Bản / Kỷ lục cao nhất trong 20 năm qua;


  Liên đoàn các nhà thầu xây dựng Nhật Bản (Nichikenren, Chủ tịch Yoichi Miyamoto) đã thông báo vào ngày 27 rằng các đơn đặt hàng xây dựng trong nửa đầu của năm tài chính 2022 (từ tháng 4 đến tháng 9) cho 94 công ty thành viên đã tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7,5585 nghìn tỷ đồng. là 100 triệu yên. Hoạt động xây dựng của khu vực tư nhân, đang tiến triển đều đặn với tốc độ nhanh hơn so với trước cuộc khủng hoảng hào quang, đã dẫn đến số tiền cao nhất trong 20 năm qua. Việc xây dựng văn phòng công cộng, đã ngừng hoạt động trong bốn tháng liên tục cho đến tháng 8, đang được tiến hành hàng tháng.


  Cơ cấu số lượng đơn đặt hàng xây dựng nhận được là 7,0549 nghìn tỷ yên ở Nhật Bản, tăng 15,8% và 503,7 tỷ yên ở nước ngoài, tăng 284,8%. Tại Nhật Bản, khu vực tư nhân tăng 21,3% lên 5,3077 nghìn tỷ yên, khu vực công tăng 0,7% lên 1,119 nghìn tỷ yên và các khu vực khác tăng 147,2% lên 35,3 tỷ yên. Nhìn vào xu hướng trong 20 năm qua dựa trên nửa đầu năm tài chính, tổng số tiền trong nước cao thứ hai sau năm tài chính 2016 (khoảng 7,2 nghìn tỷ yên) và khu vực tư nhân đã gia hạn số tiền cao nhất.


  Trong khu vực tư nhân, ngành sản xuất tăng 75,7% lên 1,483 nghìn tỷ Yên, và ngành phi sản xuất tăng 8,3% lên 3,8247 nghìn tỷ Yên. Theo ngành, có bảy loại hình sản xuất tăng, không kể máy móc vận tải và sáu loại hình phi sản xuất, bao gồm bất động sản và công nghiệp dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số.


  Trong số các văn phòng công, các cơ quan chính phủ tăng 5,3% lên 1,1673 nghìn tỷ yên, trong khi các cơ quan chính quyền địa phương giảm 8,1% xuống 544,6 tỷ yên. Trong số các tổ chức quốc gia, chính phủ tăng 42,6% lên 625,3 tỷ yên, các cơ quan hành chính độc lập giảm 4,6% xuống 95,8 tỷ yên và các công ty trực thuộc chính phủ giảm 21,6% xuống 446,2 tỷ yên. Trong số các tổ chức địa phương, quận giảm 30,3% xuống 108,6 tỷ yên, thành phố trực thuộc trung ương giảm 22,5% xuống 258,5 tỷ yên, chính quyền địa phương tăng 77,6% lên 116,7 tỷ yên và các tỉnh khác tăng 61,4% lên 60,7 tỷ yên.


  Theo Liên đoàn Công nhân Xây dựng Nhật Bản, các đơn đặt hàng xây dựng cảng quốc gia ở Kyushu và xây dựng chung cư ở khu vực Kanto đã nhận được đơn đặt hàng trị giá 60 tỷ yên trong tháng 9, tăng tổng số. Công ty kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu đặt hàng của từng công ty thành viên trong năm tài chính này.

  Zalo
  Hotline