Các báo cáo mới khám phá các rào cản và động lực đầu tư vào năng lượng tái tạo

Các báo cáo mới khám phá các rào cản và động lực đầu tư vào năng lượng tái tạo

  Các báo cáo mới khám phá các rào cản và động lực đầu tư vào năng lượng tái tạo

  Ảnh: Pixabay/CC0

  solar panels

  Hôm nay, Trung tâm Đầu tư bền vững Columbia (CCSI) tại Trường Khí hậu Columbia đã đưa ra hai báo cáo mới về các rào cản và động lực đầu tư vào năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển.

  Báo cáo đầu tiên, có tiêu đề "Tăng quy mô đầu tư vào sản xuất năng lượng tái tạo để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững số 7 (Năng lượng sạch và hợp túi tiền) và 13 (Hành động vì khí hậu) và Thỏa thuận Paris: Rào cản và động lực", làm sáng tỏ các rào cản và động lực đầu tư vào năng lượng tái tạo đồng thời chắt lọc các giải pháp từ kinh nghiệm quốc tế. Nó làm rõ nơi các nỗ lực quốc tế và quốc gia cần được tập trung khẩn cấp để giải quyết các rào cản đầu tư vào năng lượng tái tạo và đảm bảo an ninh và thịnh vượng năng lượng không carbon.

  Báo cáo thứ hai, "Vai trò của các hiệp ước đầu tư và giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước trong các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo", khẳng định hàng thập kỷ nghiên cứu rằng các biện pháp bảo vệ pháp lý trong các hiệp ước đầu tư không có tác động rõ rệt đến việc thúc đẩy dòng vốn đầu tư nước ngoài, kể cả trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ngoài ra, các hiệp định đầu tư có thể cực kỳ tốn kém đối với các quốc gia và đối với mục tiêu chính sách rộng lớn hơn là khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo.

  Ladan Mehranvar, một nhà nghiên cứu pháp lý cấp cao tại CCSI cho biết: “Bây giờ rõ ràng hơn là các hiệp định đầu tư không có hiệu quả cũng như không mang tính quyết định trong việc thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển”.

  Quá trình chuyển đổi năng lượng không carbon là giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022 và là một phần cơ bản của giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Mặc dù thị trường tư nhân sẽ rất cần thiết cho quá trình này, những thay đổi đáng kể trong chính sách của chính phủ là cần thiết để hỗ trợ quá trình chuyển đổi. Phần lớn khoản đầu tư này sẽ có tính chất xuyên biên giới.

  Các báo cáo của CCSI không chỉ xác định các rào cản chính đối với việc đầu tư vào năng lượng tái tạo mà còn đưa ra các khuyến nghị khả thi mà các nước đang phát triển nên thực hiện để đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng hiện đại, đáng tin cậy, bền vững và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người, đồng thời khử cacbon các hệ thống năng lượng và nền kinh tế của họ, với mục tiêu để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc và các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.

  Martin Dietrich Brauch, trưởng nhóm nghiên cứu tại CCSI cho biết: "Chúng tôi hy vọng những báo cáo này là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách của các nước đang phát triển giải quyết các rào cản trong việc mở rộng quy mô đầu tư năng lượng tái tạo".

  Các báo cáo đưa ra các khuyến nghị về chính sách để bỏ chặn đầu tư vào năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển, bao gồm các nội dung sau:

  Các tổ chức tài chính quốc tế và quốc gia nên phát triển các chính sách tài trợ nợ đầy đủ và hiệu quả để giảm chi phí vốn trả trước và khuyến khích tài chính công và tư nhân để đầu tư vào năng lượng tái tạo.
  Chính phủ các nước đang phát triển nên xây dựng, củng cố, số hóa và nâng cấp lưới truyền tải và các giải pháp lưu trữ năng lượng để giảm rủi ro bên mua và đảm bảo độ tin cậy của lưới điện.
  Chính phủ các nước đang phát triển nên thiết kế các công cụ chính sách tài khóa để định hướng và hỗ trợ đầu tư vào năng lượng tái tạo, đồng thời xem xét và điều chỉnh định kỳ chúng theo thực tế kinh tế quốc gia và toàn cầu đã thay đổi.
  Thay vì đàm phán các hiệp định đầu tư, chính phủ các nước đang phát triển nên thiết lập các khuôn khổ thể chế, luật pháp và quy định mạnh mẽ và ổn định nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư cùng có lợi, lâu dài, linh hoạt và bền vững.
  Cốt lõi của khuôn khổ thể chế, pháp lý và quy định của họ, chính phủ các nước đang phát triển nên phát triển các lộ trình năng lượng quốc gia đầy tham vọng.

  Zalo
  Hotline