Bốn khu vực trình diễn năng lượng gió nổi ngoài khơi ở Hokkaido, Akita và Aichi

Bốn khu vực trình diễn năng lượng gió nổi ngoài khơi ở Hokkaido, Akita và Aichi

   Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới (NEDO) đã thông báo rằng Quỹ Đổi mới Xanh cho Sản xuất Điện gió Nổi Ngoài khơi sẽ được tiến hành tại `` Hamamasuoki, Thành phố Ishikari, Hokkaido '' và `` Iwau, Hokkaido'' làm khu vực ứng cử viên cho dự án trình diễn Giai đoạn 2. Bốn khu vực đã được chọn: ngoài khơi quận Minamigoshi, ngoài khơi bờ biển phía nam tỉnh Akita và ngoài khơi bờ biển của Thành phố Tahara và Thành phố Toyohashi, Tỉnh Aichi. Nó được công bố vào ngày 3 tháng 10.

  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Khu vực ứng viên ngoài khơi Hamamasu, thành phố Ishikari, Hokkaido
  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

   ``Dự án giảm chi phí điện gió ngoài khơi'' của Quỹ Đổi mới Xanh nhằm mục đích thương mại hóa hoạt động sản xuất điện gió nổi ngoài khơi trong Giai đoạn 1 bắt đầu từ năm tài chính 2022. ``Dự án Giảm chi phí phát điện gió ngoài khơi'' của Quỹ Đổi mới Xanh nhằm mục đích thương mại hóa hoạt động sản xuất điện gió nổi ngoài khơi sản xuất điện gió trong Giai đoạn 1 bắt đầu từ năm tài chính 2022. Chúng tôi đang nỗ lực phát triển các công nghệ cơ bản phù hợp với thị trường châu Á đang phát triển và thúc đẩy thế mạnh của Nhật Bản.

  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Khu vực ứng cử viên ngoài khơi quận Iwau/Minamigoshi, Hokkaido
  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Từ năm 2023, Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu một dự án trình diễn nổi tích hợp các công nghệ nguyên tố liên quan. Khu vực ứng cử viên trình diễn phải được hiểu bởi những người sẽ trải qua những điều chỉnh hoạt động do thực hiện dự án trình diễn, mục đích là biến khu vực liền kề với khu vực ứng viên thành khu vực quảng bá và khu vực quảng bá khu vực ứng viên là 50m trở lên. Bốn khu vực được lựa chọn dựa trên thông tin do các quận cung cấp và dựa trên ủy ban chuyên gia của bên thứ ba.

  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Khu vực ứng cử viên ngoài khơi bờ biển phía nam tỉnh Akita
  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Khu vực ứng cử viên Hamamasuoki, thành phố Ishikari, Hokkaido rộng khoảng 2,5km2. Điều kiện gió là 8,5 đến 9,0 m/s, độ sâu của nước là 70 đến 80 m, khoảng cách từ bờ là 8,0 đến 9,5 km và chiều cao sóng khoảng 3,0 đến 6,9 m. Công suất dự kiến ​​từ 12 đến 30 MW, số lượng tua-bin gió được lắp đặt khoảng 1 đến 2. Các điều kiện bao gồm cấu trúc nổi phải thuộc loại TLP có tính đến tác động đối với nghề cá.
  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)
  Các khu vực ứng cử viên ngoài khơi thành phố Tahara và thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi
  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)
  Ngoài khơi các quận Iwau và Minamigoshi của Hokkaido, khu vực mục tiêu là các khu vực có độ sâu tối đa 50m trên tổng diện tích ứng cử viên tối đa là 348km2. Điều kiện gió là 6,5 đến 8,5 m/s, độ sâu nước là 50 đến 500 m, khoảng cách từ bờ khoảng 10,0 km và chiều cao sóng khoảng 0,2 đến 1,4 m. Công suất dự kiến ​​là 10MW đến 70MW. Số lượng tuabin gió được lắp đặt không quá năm trong khu vực đề xuất.
   

  Diện tích khu vực ứng cử viên ngoài khơi bờ biển phía nam tỉnh Akita là khoảng 30km2. Điều kiện gió là 7,5 đến 8,0 m/s, độ sâu nước khoảng 400 m, khoảng cách từ bờ khoảng 20 đến 30 km và chiều cao sóng khoảng 1,2 đến 1,4 m. Công suất dự kiến ​​là 45 đến 90 MW, số lượng tuabin gió được lắp đặt khoảng 3 đến 6.

  Diện tích của khu vực ứng cử viên ngoài khơi thành phố Tahara và thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi là khoảng 13,06 km2. Điều kiện gió là 8,5 đến 9,0 m/s, độ sâu nước khoảng 80 đến 130 m, khoảng cách từ bờ khoảng 14 đến 18 km và chiều cao sóng khoảng 1,0 đến 1,2 m. Công suất dự kiến ​​là 10-30MW và số lượng tuabin gió được lắp đặt là 1-2.

  Từ nay, các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng công khai sẽ lựa chọn khu vực để trình diễn trong số các khu vực ứng viên, lập kế hoạch thực hiện, sàng lọc lựa chọn và cuối cùng quyết định doanh nghiệp, khu vực (khoảng 2 địa điểm) để tiến hành trình diễn. . NEDO có kế hoạch công bố thông tin liên quan đến việc tuyển dụng công khai các nhà điều hành doanh nghiệp ngay sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết.

  Cùng ngày, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch mới được chỉ định là “Ngoài khơi thị trấn Yuza, tỉnh Yamagata” và “Ngoài khơi biển Nhật Bản (phía nam) của tỉnh Aomori" làm khu vực quảng bá dựa trên Đạo luật sử dụng khu vực biển năng lượng tái tạo. "Oki, thành phố Sakata, tỉnh Yamagata" đã được thêm vào. Ngoài ra, ba khu vực mới (Iwau, Nangoshi, Hokkaido, `` khu vực Oki '', `` Offshore Shimamaki, Hokkaido '' và `` Offshore Hiyama, Hokkaido '') đã được chọn.

  Zalo
  Hotline